Actuele werken

Momenteel zijn er geen wegenwerken in Brakel. 

Toekomstige werken

Project Ronsesestraat N48: aanleg fietspaden

Voorstelling project:

  • De Ronsesestraat op grondgebied Brakel wordt heraangelegd in asfalt. Er komen fietspaden aan weerszijden. Ook de rotonde in Brakel (Rondplein) wordt heraangelegd met gescheiden fietspaden. De Boekkouter en de Kimpestraat krijgen ook een heraanleg in asfalt.
  • Naast het verhogen van de verkeersveiligheid wordt er ook gedacht aan groenvoorzieningen: afkoppeling van het afvalwater van de waterlopen, aanplant van nieuw groen en faunapassages aan de kruisingen met de Molenbeek. Rioleringswerken zullen inhouden dat het hemel- en het afvalwater gescheiden zullen worden, gravitaire afvoer volgens de helling van het terrein voorzien zal worden en zowel pompstations op de lage punten als bufferbekkens met vertraagde lozing worden aangelegd.
  • Op deze pagina kan je het project volgen: bij elke volgende stap zal hier alle bijkomende informatie verschijnen.

 Bewonersvergadering:

  • Op 18 juni 2019 was er een eerste bewonersvergadering. Daar werd het project voorgesteld aan de bewoners van de Ronsesestraat en de omliggende straten die ook betrokken zijn bij dit project.

 

Meer informatie vind je op de website van Agentschap Wegen en Verkeer (klik hier).

Project Hollebeekstraat

Voorstelling project:

  • Het doel van het project is de opname van de lozingspunten in de Remistebeek ter hoogte van de Hollbeekstraat, enerzijds in het zuidelijk deel van de Hollebeekstraat en anderzijds in het oostelijk deel van de Hollebeekstraat. Dit betekent dat in uw straat een gescheiden stelsel zal worden aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Dit is nodig om het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallaties optimaal te laten werken. De vuilwatercollector zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Parike en het regenwater zal via nieuwe grachten en inbuizingen aflopen naar de Remistebeek.
  • De wegenis langs het tracé wordt nadien over de volledige rijwegbreedte hernieuwd en de gemeente Brakel voorziet nieuwe voet- en fietspaden langsheen het tracé van de werken.
  • Op onderstaande kaart kan je de aanduiding van de geplande werkzaamheden terugvinden:

 Bewonersvergadering:

  • Op 27 augustus 2019 was er een eerste bewonersvergadering. Daar werd het project voorgesteld aan de bewoners van de Hollebeekstraat en de omliggende straten die ook betrokken zijn bij dit project.
  • Hier kan je de presentatie bekijken van deze infovergadering: Presentatie Hollebeekstraat Bewonersvergadering

Foto’s bewonersvergadering:

Menu

Contact en openingsuren

Openbare werken
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verieping)

055 43 17 59
Sybille.Coesens@brakel.be

Openingsuren

Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op woensdag 22 september 2021 van 8.30 tot 12.00 uur


Maak een afspraak

Pin It on Pinterest