Actuele werken

Project Hollebeekstraat

Voorstelling project:

  • Het doel van het project is de opname van de lozingspunten in de Remistebeek ter hoogte van de Hollbeekstraat, enerzijds in het zuidelijk deel van de Hollebeekstraat en anderzijds in het oostelijk deel van de Hollebeekstraat. Dit betekent dat in uw straat een gescheiden stelsel zal worden aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Dit is nodig om het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallaties optimaal te laten werken. De vuilwatercollector zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Parike en het regenwater zal via nieuwe grachten en inbuizingen aflopen naar de Remistebeek.
  • De wegenis langs het tracé wordt nadien over de volledige rijwegbreedte hernieuwd en de gemeente Brakel voorziet nieuwe voet- en fietspaden langsheen het tracé van de werken.
  • Op onderstaande kaart kan je de aanduiding van de geplande werkzaamheden terugvinden:

 Bewonersvergadering:

  • Op 27 augustus 2019 was er een eerste bewonersvergadering. Daar werd het project voorgesteld aan de bewoners van de Hollebeekstraat en de omliggende straten die ook betrokken zijn bij dit project.
  • Hier kan je de presentatie bekijken van deze infovergadering: Presentatie Hollebeekstraat Bewonersvergadering

Foto’s bewonersvergadering:

Klik hier voor een laaste stand van zaken.

Toekomstige werken

Project Ronsesestraat N48: aanleg fietspaden

Menu

Contact

Openbare werken en mobiliteit
Marktplein 1
9660 Brakel
Gemeentehuis (eerste verieping)

Mobiliteit
055 43 17 53
kevin.fouquet@brakel.be

Openbare werken
055 43 17 59
Sybille.Coesens@brakel.be

Maak een afspraak

Pin It on Pinterest