Pop-up horecazaak

Wil je een pop-up zaak openen, zoals een tijdelijke winkel of horecazaak? Dan start je een zaak op en vraag je vergunningen aan bij Gemeente Brakel.

Een pop-up zaak kan een creatieve dynamiek en een nieuwe betekenis geven aan een plek of buurt. Daarom heeft de Gemeente Brakel de procedure om een pop-up op te starten vereenvoudigd.

 • De duur van een pop-up horecazaak is vastgesteld op een maximale duur van 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar en voor zover deze pop-up niet strijdig is met de uitdrukkelijke voorwaarden van de omgevingsvergunning of met de bestemmingsvoorschriften.
 • Op de eerste dag van de functiewijziging begint de periode van 30 dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle 30 dagen gebeurt. De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet.
 • Het is noodzakelijk en aangeraden om vooraf contact op te nemen met de dienst omgeving om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met de bepalingen in de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).
 • Baat je per kalenderjaar max. 4 periodes van max. 30 dagen uit, al dan niet aansluitend (inclusief opbouw/afbraak)?
  • Ja – Je hebt mogelijk geen omgevingsvergunning nodig.
  • Nee – Je hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig. Doe je aanvraag via de dienst omgeving (omgeving@brakel.be) en vraag advies op maat.

Vergunningen

Hoewel eigenaars van een pop-up mogelijk vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning, zijn er toch nog heel wat andere documenten die je best in orde brengt:

 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarbij moet de juiste kleinhandelsactiviteit vermeld zijn, met minstens een vestigingsadres op het adres waar de pop-up store wordt uitgebaat.
 • Horecavergunning (voor horecazaken).
 • Eventuele bijkomende regelgevingen (lichtreclame, uitverkoop, solden, …).
 • Eventuele registratie/toelating bij het FAVV (voor de verkoop en bereiding van voedingswaren).
 • Verzekering en (brand)veiligheid.
 • Voor pop-up zaken waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, blijven de bepalingen uit de Vlarem wetgeving van toepassing. Hiervoor kan wel een omgevingsvergunning of –melding vereist zijn.

Menu

Pin It on Pinterest