Circus

Om een circusvoorstelling te mogen geven, is de toestemming van het college van burgemeester en schepenen vereist. Een aanvraag kan digitaal via ‘Aanvraag Toelating Evenement’ (zie onder), ten laatste twee maand voorafgaand aan de voorstelling. De gemeente geeft slechts toelating aan 2 circussen per jaar; 1 per semester. De eisen voor toelating vind je in hieronder.

Terrein

Het beschikbare gemeentelijke terrein is gelegen op parking Tirse (Tirse 1 – dient ingegeven te worden bij de aanvraag). De oppervlakte van het beschikbare terrein is 2.000 m². Elektriciteit en water kan voorzien worden. Conform het brandweeradvies mag er geen openbare weg worden ingenomen.

Veiligheid

Bij de aanvraag dienen volgende documenten bijgevoegd te worden:

  • Gezondheidsattest dieren ondertekend door een dierenarts
  • Verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing
  • Verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
  • Verslag van onderzoek van een elektrische installatie voor een tijdelijke aansluiting
  • Attest brandvertragend materiaal tent
  • Plattegrond van de tent met afmetingen

De brandweer kan en mag een controlebezoek uitvoeren vooraleer het circus plaatsvindt.

Netheid

Bij vertrek van het circus moet de locatie in zijn oorspronkelijke staat worden achtergelaten: er mogen geen beschadigingen zijn aangebracht en het terrein moet vrij zijn van afval. Het circus neemt dus zijn afval mee en vervoert het naar locatie, bestemd voor afval of naar een afvalverwerkende firma.

Dierenwelzijn

Indien het circus dieren heeft, moet het zich houden aan de voorwaarden inzake dierenwelzijn zoals beschreven in het KB van 2 september 2005. Daarnaast geldt ook de dierenwelzijnswet van 1986. De toelating van het college van burgemeester en schepenen vervalt automatisch indien blijkt dat het circus de voorwaarden van het KB en de dierenwelzijnswet niet naleeft. De dieren beschikken permanent over vers drinkwater en de nodige beschutting.

Publiciteit

Indien het college van burgemeester en schepenen de toestemming voor het circus verleent, wordt ook goedkeuring gegeven voor het plaatsen van publiciteitsborden op de gemeentelijke wegen. Voor publiciteit op gewestwegen moet een afzonderlijke aanvraag gericht worden aan de dienst Wegen en Verkeer.

Aanvraag

Klik hier om de aanvraag te starten.

 

 

Menu

Pin It on Pinterest