Aanvraagformulier slijterij gegiste dranken en verstrekken sterke drank

  BIJ DEZE AANVRAAG IN TE DIENEN DOCUMENTEN

  Kopie identiteitskaart
  Uittreksel uit de kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
  Recent uittreksel strafregister van de zaakvoerder en alle personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen
  Attest van de brandweer (brandveiligheid - meer info via 055/ 43.13.13)
  Bewijs van verplichte verzekering B.A (verplicht bij wet)

  Hier kan je de bijlagen uploaden in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  GEGEVENS BETREFFENDE DE AANVRAGER (ZAAKVOERDER)

  AARD VAN DE AANVRAAG

  Gegiste dranken (bieren, wijnen,...) - minder dan 22° alcohol

  Sterke dranken (whisky, cognac,..) - meer dan 22° alcohol

  GEGEVENS BETREFFENDE DE DRANKGELEGENHEID

  Bestemming van de uitbating

  Rechtsvorm

  LIJST VAN (INWONENDE) PERSONEN DIE IN DE INRICHTING TEWERKGESTELD WORDEN

  Menu

  Pin It on Pinterest