Werken in uitvoering


Vanaf maandag 3 juni 2019 zijn er in Brakel verschillende wegenwerken gestart, waaronder het vernieuwen van voetpaden en parkeerstroken in de Brusselsestraat (3 juni – 5 juli), Leinstraat (8 – 19 juli), Groenstraat (12 – 30 augustus), Ommegangstraat (2 – 13 september), St.-Apolloniastraat (16 – 26 september) en de Lepelstraat (16 – 30 september).

De opgegeven planning is indicatief en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Deze werken zullen bijdragen aan het verhogen van het comfort van de voetgangers en ook de onderhoudslast sterk laten dalen (in het bijzonder de intensieve onkruidbestrijding van onkruid in de voegen).

De werken worden uitgevoerd door
Grondwerken De Mol BVBA
Bedrijvenlaan 28
9080 Lochristi
tel: 09/356.90.79
fax: 09/355.38.91
info@grondwerkendemol.be
www.grondwerkendemol.be

Project Ronsesestraat N48: aanleg fietspaden


 Voorstelling project:

  • De Ronsesestraat op grondgebied Brakel wordt heraangelegd in asfalt. Er komen fietspaden aan weerszijden. Ook de rotonde in Brakel (Rondplein) wordt heraangelegd met gescheiden fietspaden. De Boekkouter en de Kimpestraat krijgen ook een heraanleg in asfalt.
  • Naast het verhogen van de verkeersveiligheid wordt er ook gedacht aan groenvoorzieningen: afkoppeling van het afvalwater van de waterlopen, aanplant van nieuw groen en faunapassages aan de kruisingen met de Molenbeek. Rioleringswerken zullen inhouden dat het hemel- en het afvalwater gescheiden zullen worden, gravitaire afvoer volgens de helling van het terrein voorzien zal worden en zowel pompstations op de lage punten als bufferbekkens met vertraagde lozing worden aangelegd.
  • Op deze pagina kan je het project volgen: bij elke volgende stap zal hier alle bijkomende informatie verschijnen.

 Bewonersvergadering:

  • Op 18 juni 2019 was er een eerste bewonersvergadering. Daar werd het project voorgesteld aan de bewoners van de Ronsesestraat en de omliggende straten die ook betrokken zijn bij dit project.
  •  

 

Contact

Openbare werken
Gemeentehuis
Marktplein 1
9660 Brakel
055 43 17 59
rut.vanderstraeten@brakel.be
francis.deboeverie@brakel.be
sybille.coesens@brakel.be

Melding gebreken openbaar domein


Merk je een probleem op met een voetpad of het wegdek? Is de verlichting defect of de wegsignalisatie beschadigd?
Maak dan een melding via dit formulier: Melding gebreken openbaar domein.

Onze diensten volgen deze melding dan verder op en zorgen ervoor dat dit opgelost geraakt. Bedankt!

Overzicht nutsmaatschappijen


Ik woon in Brakel Openbare Werken