Vernieuwing Ronsesestraat

Blijf via deze pagina op de hoogte van de werken in de Ronsesestraat. Tevredenheidsonderzoek De werkzaamheden aan de N48 brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Aannemer Willemen Infra heeft een reeks maatregelen uitgewerkt om die hinder maximaal te beperken. Om...

Nieuw skatepark

Gelet op de impact van de energiecrisis en oorlog in Oekraïne is dit on hold gezet.  Wat: bouw nieuwe skatepark Waar: aan de achterzijde van parking Tirse Wanneer: voorlopig on hold Hoeveel: budget € 300.000 Wie: het skatepark is in ontwerp door Architectenbureau...

Nieuw zwembad

Wat: de bouw van een nieuw zwembad Bouw gestart in augustus 2021. Het bouwrijp maken, het uitgraven van de bouwput, het uitvoeren van de paalfundering, het plaatsen van de riolering en het storten van de vloerplaat, kelder en baden werden reeds uitgevoerd. In de...

Jaarlijkse asfalteringen

Wat: jaarlijkse asfalteringswerken Waar en wanneer: 2023 (geplande asfalteringen) Perreveld Industrielaan Terwalle/Groot Kapittel Heksteelstraat Boembeke Hayestraat Twaalfbunderstraat Wallekouter Donkerstraat Oorloge/Romeinseweg Parkweg Maandagstraat Tenbergen...

Parkeervakken Kruisstraat/Reepstraat

In het voorjaar 2022 zullen er parkeervakken aangebracht worden op de Kruisstraat en Reepstraat. Daardoor vervalt voor de Kruisstraat het beurtelings parkeren. Beurtelings parkeren brengt soms verwarring en problemen met zich mee Het aanbrengen van de parkeervakken...

Vernieuwing voetpaden

Wat: Deze legislatuur worden de voetpaden vernieuwd Waar en wanneer: Kruisstraat in 2021. Deze werken worden gefinaliseerd in het najaar van 2021; Watermolenstraat, Beekstraat, Moriaanstraat en Molenberg in 2022; Herreweg in 2023. Hoeveel: Wie: de aangestelde aannemer...

Pin It on Pinterest