Personeel gemeente en sociale dienst

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel en OCMW-personeel (2020/2)
Besluit college  besluit vast bureaud.d. 24-08-2020 – datum publicatie website 26-08-2020

Functiebeschrijvingen gemeente en ocmw (klik hier)
d.d. 21-12-2020 – datum publicatie website 23-12-2020

Arbeidsreglement gemeentepersoneel (klik hier) en OCMW-personeel

Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer – gemeente (klik hier)

Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan college  vast bureau
GR 30-09-2019

Organogram 2020/2 (klik hier)
Besluit CBS – besluit VB (datum publicatie website 00-00-2020)

Deontologische code (klik hier)
Besluit CBS  besluit VB 10-02-2020 (datum publicatie website 17-02-2020).

Tweede pensioenpijler contractueel personeel
Besluit CBS  besluit VB 
dd. 03-05-2021 – datum publicatie website 26-05-2021

Pin It on Pinterest