Personeel gemeente en sociale dienst

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel en OCMW-personeel (2022/1)
Besluit college – besluit vast bureau – d.d. 12-12-2022 – datum publicatie website 13-01-2023

Functiebeschrijvingen gemeente en OCMW (klik hier)
d.d. 17-04-2023 – datum publicatie website 24-04-2023

Arbeidsreglement gemeentepersoneel (klik hier) en OCMW-personeel – wijziging 12-12-2022 : invoeren elektronische loonfiche vanaf 01-01-2023 + fietspolicy leasefietsen

Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer – gemeente (klik hier)

Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan college – vast bureau
GR 30-09-2019

Organogram 2022/3 (klik hier)
Besluit CBSbesluit VB (datum publicatie website 24-04-2023)

Deontologische code (klik hier)
Besluit CBS – besluit VB 10-02-2020 (datum publicatie website 17-02-2020).

Tweede pensioenpijler contractueel personeel
Besluit CBS – besluit VB 
dd. 03-05-2021 – datum publicatie website 26-05-2021

Pin It on Pinterest