Personeel gemeente en sociale dienst

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel en OCMW-personeel (2023/1)
Besluit CBS besluit VB – d.d. 25-09-2023 – datum publicatie website 03-10-2023

Functiebeschrijvingen gemeente en OCMW (2024/1)
Besluit CBSbesluit VB -d.d. 22-01-2024 – datum publicatie website 24-01-2024

Arbeidsreglement gemeente- en OCMW-personeel – versie 2024/1
Besluit CBS besluit VB -d.d. 29-01-2024 – datum publicatie website 30-01-2024

Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer – gemeente (klik hier)

Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan college – vast bureau
GR 30-09-2019

Organogram 2024/1
Besluit CBSbesluit VB – d.d. 22-01-2024 (datum publicatie website 24-01-2024)

Deontologische code (klik hier)
Besluit CBS – besluit VB 10-02-2020 (datum publicatie website 17-02-2020).

Tweede pensioenpijler contractueel personeel
Besluit CBS – besluit VB 
dd. 03-05-2021 – datum publicatie website 26-05-2021

Pin It on Pinterest