Gebruik gemeentelijke infoborden

  Bij deze aanvraag dient een voorbeeld te worden gevoegd van hoe het infopaneel er zal uitzien in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Contactpersoon vereniging

  Vereniging

  Hoedanigheid van de vereniging (aanduiden van de gepaste hoedanigheid)

  Omschrijving van de activiteit

  Te gebruiken infoborden (aanduiden van de te gebruiken infoborden)

  Ter info:

  De borden kunnen gebruikt worden in de vier weken voorafgaande aan de datum van de activiteit.
  De aanvrager dient zelf in te staan voor het aanmaken, ophangen en verwijderen van de infopanelen (40 of 60 cm hoog x 120 cm breed, te bevestigen met plastic strips).

  Menu

  Pin It on Pinterest