Aanvraag passieve openbaarheid van bestuur

  Kruis aan

  Upload het bewijs mandaat (uitgezonderd advocaat) in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Bestuursdocument waarvan de openbaarheid wordt gevraagd

  Betreft het een bouwplan van een woning waar u eigenaar van bent (**)

  Vorm van openbaarmaking

  Belang (enkel bij het opvragen van info van persoonlijke aard)

  (**) Bouwplannen

  Het wetboek van economisch recht (artikel XI.190,9°) heeft een uitzondering mogelijk gemaakt: de reproductie van werken, met uitzondering van bladmuziek, door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk.

  Het ondertekenen van deze aanvraag met het oog op het vragen van een afschrift van bouwplannen wordt gezien als een uitdrukkelijke verklaring op eer waarin de eigenaar verklaart dat de bekomen kopie enkel zal worden aangewend voor privégebruik.

  Ter informatie

  Uw aanvraag tot openbaarmaking zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 20 kalenderdagen worden beantwoord. Wanneer zou blijken dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, of wanneer de toetsing aan de uitzonderingsgronden, overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 op de openbaarheid van bestuur, moeilijk tijdig uit te voeren zou zijn, kan deze termijn worden verlengd tot 40 dagen. In dit geval zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

  Menu

  Pin It on Pinterest