Aanvraag passieve openbaarheid van bestuur

  Kruis aan

  Upload het bewijs mandaat (uitgezonderd advocaat) in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Bestuursdocument waarvan de openbaarheid wordt gevraagd

  Betreft het een bouwplan van een woning waar u eigenaar van bent (**)

  Vorm van openbaarmaking

  Belang (enkel bij het opvragen van info van persoonlijke aard)

  (**) Bouwplannen

  Het wetboek van economisch recht (artikel XI.190,5°) heeft een uitzondering mogelijk gemaakt waardoor een afschrift kan worden afgeleverd; op voorwaarde dat de reproductie uitsluitend bestemd is voor privégebruik en deze gevraagd wordt door de eigenaar.

  Het ondertekenen van deze aanvraag met het oog op het vragen van een afschrift van bouwplannen wordt gezien als een uitdrukkelijke verklaring op eer waarin de eigenaar verklaart dat de bekomen kopie enkel zal worden aangewend voor privégebruik.

  Ter informatie

  Uw aanvraag tot openbaarmaking zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen worden beantwoord. Wanneer zou blijken dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, of wanneer de toetsing aan de uitzonderingsgronden, overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 op de openbaarheid van bestuur, moeilijk tijdig uit te voeren zou zijn, kan deze termijn worden verlengd tot dertig dagen. In dit geval zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

  Wat betreft de kostprijs van een afschrift , wordt verwezen naar het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken.

  Menu

  Contact en openingsuren

  Secretariaat
  Marktplein 1
  9660 Brakel
  Gemeentehuis (eerste verdieping)

  055 43 17 54
  tamara.verspeeten@brakel.be
  055 43 12 92
  sofie.destercke@brakel.be
  055 60 29 09
  bart.devos@brakel.be

  Openingsuren

  Momenteel gesloten voor publiekOpnieuw open op vrijdag 24 maart 2023 van 8.30 tot 12.00 uur


  Maak een afspraak

  Pin It on Pinterest