Politie bekendmakingen

Politieraad

De Wet tot Organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Wet 07/12/1998) voorziet in een aantal nieuwe beleidsorganen voor deze politie. In elke politiezone dient er een politieraad, een politiecollege en een zonale veiligheidsraad opgericht te worden.

In elke politiezone worden de uitgaven en ontvangsten verricht door een bijzondere rekenplichtige.

De Wet van 24/03/1999 – Regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten – voorziet in het regelmatig bijeenkomen van het basisoverlegcomité.

Klik hier voor de dagordes en notulen van de politieraden vinden.

Menu

Pin It on Pinterest