Sportraad

De gemeentelijke sportraad wordt opgericht en erkend met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding van het sportbeleid.

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De sportraad bestaat uit een dagelijks bestuur en over een algemene vergadering die minstens éénmaal samenkomt in het jaar.

Contact en dagelijks bestuur sportraad

Hoe ons contacteren?

E-mail: wim.dewael@brakel.be

Samenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter

Paul Beké

Ondervoorzitter & penningmeester (ad interim)

Johan Van Waeyenberge

Secretaris

Christophe Cousaert

Bestuursleden

Marc D’Haeyer
Pascale Walraet
Bart Roos
Marc De Vleeschauwer
Luc Van den Borre
Christophe Vranckx
Nico Cock
Francis Deboeverie
Tom Michiels

Gemeentelijk medewerker

Wim De Wael
055 42 31 98
wim.dewael@brakel.be

Schepen belast met sport

Marc De Pessemier
0494 05 69 74

marc.depessemier@brakel.be

Contact

Sportsite de rijdt
Nicky Van der Schueren – Diensthoofd Sport
Jagersstraat 64A/68 – 9660 Brakel

Zwembad
Nicky Van der Schueren
055 42 46 48
zwembad@brakel.be

Sporthal
Ben De Vlieger
055 42 31 98
sporthal@brakel.be

Sportdienst - sportraad
Wim De Wael
055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Exploitant sporthal en zwembad

Exploitant: FARYS OV, Stropstraat 1, 9000 Gent, BTW BE 0200 068 636

Pin It on Pinterest