Sportkampen

Belangrijke informatie sportkampen

Algemene informatie 

 • De sportdienst van Brakel biedt jaarlijks tijdens de schoolvakanties verschillende sportkampen aan voor verschillende leeftijdsgroepen:
  • kleutersportkampen voor de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar.
  • sportkampen voor de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar.
 • Opgelet u kan uw kind maximaal 15 min. vroeger afzetten / later afhalen, indien vroeger / later dient u uw kind bij de gemeentelijke kinderopvang Het Narrenschip te brengen / af te halen.
 • Indien een kind tijdens de middag wordt afgehaald (12 tot 13 uur) of indien een kind een sportkamp vroegtijdig dient te verlaten of indien een kind alleen naar huis moet gaan, vragen wij dit ’s morgens schriftelijk aan de sportdienst en de betrokken monitoren mee te delen.
 • Voor aanvang van een sportkamp wordt door de sportdienst een begeleidende brief via mail verstuurd met daarin de nodige praktische info (deze is verschillend per sportkamp).
 • Indien er medische of andere belangrijke zaken zijn waarmee we rekening moeten houden, gelieve dit dan zeker te vermelden bij de inschrijving. Belangrijk: wij geven GEEN medicatie, dit dient door de ouders zelf te gebeuren.
 • Alle deelnemers moeten zindelijk zijn, uitzonderingen worden NIET gemaakt.
 • Gelieve geen waardevolle voorwerpen (gsm, tablet …) aan je kind mee te geven.
 • Gelieve de kledij of andere zaken van je kind steeds te voorzien van zijn / haar naam.

Praktisch

 • Wat meebrengen of aandoen?
  • comfortabele sportieve kledij (training bij voorkeur)
  • aangepast indoor sportschoeisel (geen zwarte zolen)
  • een extra paar schoenen (waterbestendig), regenkledij voor eventuele buitenactiviteiten
  • zonnecrème bij warm weer
  • voormiddag: 1 stuk fruit (geschild en gesneden)
  • lunchpakket (middagpauze) – drankje aangeboden door de sportdienst
  • namiddag: 1 stuk fruit (geschild en gesneden) of 1 droge koek
  • voldoende water in een hervulbare drinkbus of herbruikbaar plastic flesje
  • een goed en sportief humeur …
  • Indien er iets extra moet meegebracht worden, word je hier tijdig van verwittigd via de begeleidende brief of via mail.

Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren online via de gemeentelijke website.
Je schrijft altijd in voor een volledig sportkamp en niet per dag. Controleer of je kind in de leeftijdscategorie valt voor het kamp waarvoor je wil inschrijven. Indien dit niet zo is zal jouw kind niet kunnen deelnemen aan het sportkamp.
Opgelet jaarlijks, best in het begin van het jaar, dient u de medische fiche van uw kind(-eren) op te slaan en goed te keuren, anders kan je uw kind(-eren) niet inschrijven voor één of meerdere activiteiten ! Hoe ? Inloggen op reservatieprogramma > Gezinsprofiel > Gezinsleden > Kind aanklikken > Medische fiche > aanvullen/wijzigen indien nodig en dan klikken op opslaan en goedkeuren.

Kinderopvang

Indien je beroep wil doen op de gemeentelijke kinderopvang Het Narrenschip (voor 8.45 uur en na 16.15 uur), dient u zeker tijdig contact op te nemen met Mevr. Annick Depraetere (055 42 84 53). Opvangmogelijkheden in Het Narrenschip zijn dagelijks mogelijk vanaf 7 tot 18 uur.
Wanneer je kind zich in Het Narrenschip bevindt, wordt zij of hij door de begeleiders van Het Narrenschip naar de sporthal gebracht en omgekeerd. De sportdienst zorgt steeds voor het nodige vervoer van deze kinderen indien nodig (bijvoorbeeld paardenkamp).

Verzekering

Helaas leiden intensieve inspanningen vaak ook tot een ongeluk(je). Om onze deelnemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van een verkeerde beweging of handeling, is er de ISB-sportverzekering. Een eenvoudige verzekering voor wanneer een van onze deelnemers of vrijwillige begeleiders een kwetsuur oploopt en/of aansprakelijk wordt gesteld voor materiële of lichamelijke schade aan derden. De informatiebrochure ISB-sportverzekering kan je ook op onze website terugvinden.
De deelnemers zijn dus verzekerd tegen mogelijke ongevallen. Deelnemers dienen, los daarvan, aangesloten te zijn bij een ziekenfonds.

Tussenkomst mutualiteit (Mutualiteit attest)

Hoe ? Aanmelden op het inschrijvingsprogramma (e2e) > Mijn profiel > Attesten > Mutualiteit attest (juiste document) openen en afdrukken > klevertje mutualiteit opkleven en binnenbrengen bij je mutualiteit.

Fiscale aftrekbaarheid (Fiscaal attest)

De belastingvermindering van sportkampen betekent dat inschrijvingsgelden voor sportkampen fiscaal kunnen ingebracht worden, aangezien sportkampen vallen onder ‘kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector’.

Welk bedrag komt in aanmerking?
Een maximaal bedrag van 13,70 euro per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang.
Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximaal bedrag per opvangdag en per kind van toepassing.
Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.
Hoe ? Aanmelden op het inschrijvingsprogramma (e2e) > Mijn profiel > Attesten > Fiscaal attest (correcte jaar) openen en opslaan bij je documenten voor de belastingen. Opgelet de bedragen die je hierin terugvind zijn reeds aangepast aan het maximale bedrag per opvangdag (zie hierboven).

Annulaties

Een annulatie moet steeds per e-mail naar de sportdienst verstuurd worden.
Bij een annulatie wordt er geen geld teruggestort, mits uitzondering van een doktersattest en een afwezigheid van minstens 4 dagen.

Ongepast gedrag

Sportief gedrag, respect voor anderen en voor het materiaal, orde, … vinden wij erg belangrijk. Herhaald ongepast gedrag zal door de sportdienst en de betrokken monitoren onderling worden besproken en aan de ouders worden meegedeeld.
In het slechtste geval zal de deelnemer het sportkamp dienen te verlaten en verder niet meer toegelaten worden.

Contact

Sportsite de rijdt
Nicky Van der Schueren – Diensthoofd Sport
Jagersstraat 64A/68 – 9660 Brakel

Zwembad
Nicky Van der Schueren
055 42 46 48
zwembad@brakel.be

Sporthal
Ben De Vlieger
055 42 31 98
sporthal@brakel.be

Sportdienst - sportraad
Wim De Wael
055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Exploitant sporthal en zwembad

Exploitant: FARYS OV, Stropstraat 1, 9000 Gent, BTW BE 0200 068 636

Pin It on Pinterest