Wat: bouw nieuwe skatepark

Waar: aan de achterzijde van parking Tirse

Wanneer: onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden start de aannemer de werken op 13 mei 2024. De werken zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen eind augustus 2024.

Hoeveel: budget € 318.280,61 euro incl. btw

Wie: het skatepark is in ontwerp door Architectenbureau Maarten Dobbelaere via Farys. De opdracht voor de bouw van een skatepark is gegund aan Hertsens Infra NV.

Klik hier voor het volledige voorontwerp

Fotoreportage

Tijdlijn

16 juni 2021: locatiebepaling en oproep klankbordgroep

Brakel, 16 juni 2021

NIEUW SKATEPARK KOMT OP TIRSE

Resultaten bevraging

Begin dit jaar organiseerde Gemeente Brakel samen met Jeugdraad Brakel een bevraging over de mogelijke locaties voor het skatepark. Dat was met meer dan 200 deelnames een enorm succes. Vooreerst werd een overzicht gemaakt van alle locaties. Uit de deelnames, kwamen de volgende locaties naar voren.

 • Speelplein Lepelstraat (Elst)
 • Mijnwerkerspad
 • Noordhoek
 • Volley Saturnus Michelbeke
 • Buurt Stella Matutina
 • Sint-Franciscusinstituut
 • Uitkijktoren
 • De Rijdtmeersen – weide Meerbeek-Wielendaal
 • Zwembad Posseidon
 • De Rijdtmeersen – achterzijde kleuterblokken
 • Industrieterrein
 • Tennisclub Brakel
 • Vierschaar
 • Molenhoekstraat
 • De Rijdtmeersen – voetbalterrein
 • De Rijdtmeersen – huidige locatie skateterrein
 • De Rijdtmeersen – parking chalet
 • De Rijdtmeersen – schaatsvijver
 • De Rijdtmeersen – weide tussen speelplein en chalet
 • Tirse

 

Beslissing op basis van beslissingsboom

Daarna werden de locaties geanalyseerd aan de hand van een beslissingsboom, namelijk de praktische en technische vereisten waaraan de nieuwe locatie moet voldoen. De beslissingsboom bevat vijf punten, namelijk:

 1. De locatie is eigendom van de gemeente. Voor die locaties die geen eigendom van de gemeente zijn; zou een verwerving – zelfs minnelijk – te lang duren.
 2. Op de locatie mag gebouwd worden. Leidraad hiervoor is het gewestplan.
 3. De locatie is gelegen in het centrum van de gemeente. Een ligging in het centrum maakt dat alvast een maximum aantal gebruikers op korte afstand van het skatepark wonen.
 4. Op de locatie zijn nutsleidingen beschikbaar. Het skatepark zal bijvoorbeeld ook moeten voorzien worden van onder andere verlichting en camerabewaking.
 5. De locatie beperkt de mogelijkheid op overlast, zowel op visueel vlak als op het vlak van geluidsoverlast.

Vervolgens werden alle locaties uit de bevraging getoetst aan de beslissingsboom. Zo vielen enkele locaties af omdat ze geen gemeentelijk eigendom zijn. Dat zijn: gewezen speelplein Elst (ondertussen verkocht), Mijnwerkerspad, Noordhoek, Volley Saturnus Michelbeke, Stella Matutina, Sint-Franciscusinstituut, De Rijdtmeersen (weide Meerbeekstraat – Wielendaalstraat), De Rijdtmeersen (achterzijde kleuterblokken), Industrieterrein, Tennisclub Brakel, Vierschaar en Molenhoekstraat.

Ook de locatie aan de uitkijktoren (agrarisch gebied) valt af, omdat de locatie niet vergunbaar is. De locaties die daarna overblijven, zijn: De Rijdtmeersen voetbalterrein, De Rijdtmeersen huidige locatie, De Rijdtmeersen parking chalet, De Rijdtmeersen schaatsvijver, De Rijdtmeersen weide tussen speelplein en chalet en Tirse.

De vijf locaties op De Rijdtmeersen en Tirse werden verder onderzocht op basis van de beslissingsboom. De huidige locatie van het skatepark kon niet behouden worden, gelet op de bouw van het zwembad. Daarnaast is ook het voetbalterrein op de Rijdtmeersen niet geschikt, omdat het terrein te dicht komt tegen de huizen van de Meerbeekstraat. Het terrein behoudt dan ook zijn huidige functie.

De andere locaties op de Rijdtmeersen hebben eveneens een belangrijke functie die dient behouden te worden. Parking Dam ter hoogte van de chalet heeft een belangrijke functie als parking voor de vele bezoekers aan het recreatiedomein. De schaatsvijver op De Rijdtmeersen is een uitermate drassig gebied en heeft een functie voor de jeugdverenigingen. De weide tussen speelplein en chalet werd recent deels ingenomen voor het geboortebos. Daarnaast is een markante constructie van een skatepark moeilijk harmonieus verzoenbaar met de zachte recreatie op De Rijdtmeersen.

Locatie Tirse meest geschikt

Na een grondige analyse op basis van de beslissingsboom is locatie “Tirse” aan de achterzijde van de nieuwe aan te leggen parking het meest geschikt. De locatie voldoet aan de gestelde voorwaarden en zorgt voor een beperkte overlast. Ten westen ligt het gemeentelijk arsenaal, in de oostelijke richting een school met kinderopvang, in het zuiden loopt een beek loop en in noordelijke richting staan de huizen op meer dan 80 meter.

Oproep klankbordgroep

Met meer dan 200 deelnames aan de bevraging, lieten de skaters hun stem duidelijk horen. Met de beslissing over de nieuwe locatie is het werk nog niet af. Zo zullen ook de toestellen en de plaatsing ervan moeten bepaald worden. Gemeente Brakel betrekt ook daarbij graag de skaters. De gemeente bouwt de participatie verder uit via een skate(klank)bordgroep.

De skate(klank)bordgroep helpt de gemeente mee inzichten en aanbevelingen te verzamelen. Ze geeft mee vorm aan het nieuwe skatepark en vertegenwoordigt skaters, steppers, inline skaters en bmx’ers. Hiervoor is Gemeente Brakel op zoek naar geëngageerde skate-ambassadeurs.

Skate-ambassadeurs

Voor de skate(klank)bordgroep is Gemeente Brakel op zoek naar 8 tot 10 skate-ambassadeurs die een bijdrage willen leveren en mee willen brainstormen over het nieuwe skatepark. Uit de kandidaten wordt een selectie gemaakt omdat de gemeente voor de samenstelling van de groep streeft naar een evenwichtige verdeling qua leeftijd, geslacht en interesses.

Gemeente Brakel vraagt de leden van de skate(klank)bordgroep om aanwezig te zijn tijdens verschillende momenten doorheen het jaar, waarbij ze – samen met gemeentemedewerkers – brainstormen over het nieuwe skatepark. Een eerste sessie vindt al plaats tijdens de zomervakantie. Tijdens deze kick-off ontmoeten de leden elkaar een eerste keer en leggen ze de werking en data concreet vast.

Inschrijven

Maak je graag deel uit van skate(klank)bordgroep? Geef je dan op via www.brakel.be voor maandag 4 juli 2021. Ben je erbij, dan neemt de gemeente contact met je op.

22 september 2021: eerste samenkomst klankbordgroep

Op woensdag 22 september 2021 kwam de klankbordgroep een eerste maal samen.

Pin It on Pinterest