Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030

Een nieuw uitvoeringsplan Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een...

Help vluchtelingen uit Oekraïne

Wil je als Brakelaar hulp bieden aan mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne?Bied onderdak of geef financiële of materiële hulp. Gemeente Brakel is solidair met mensen op de vlucht, en ook veel Brakelaars willen de Oekraïense burgers helpen. Hier vind je een...

Vernieuwing Ronsesestraat

Blijf via deze pagina op de hoogte van de werken in de Ronsesestraat. Tevredenheidsonderzoek De werkzaamheden aan de N48 brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Aannemer Willemen Infra heeft een reeks maatregelen uitgewerkt om die hinder maximaal te beperken. Om...

Nieuw skatepark

Wat: bouw nieuwe skatepark Waar: aan de achterzijde van parking Tirse Wanneer: vermoedelijke realisatiedatum najaar 2022 Hoeveel: budget € 300.000 Wie: het skatepark is in ontwerp door Architectenbureau Maarten Dobbelaere via Farys. Klik hier voor het volledige...

Nieuw zwembad

Wat: de bouw van een nieuw zwembad Bouw gestart in augustus 2021. Het bouwrijp maken, het uitgraven van de bouwput, het uitvoeren van de paalfundering, het plaatsen van de riolering en het storten van de vloerplaat, kelder en baden werden reeds uitgevoerd. In de...

Pin It on Pinterest