Inschrijvingsformulier voor kinderen

  Online inschrijvingen kunnen via het Ouderportaal Tjek. Nieuwe ouders moeten eerst het inschrijfformulier invullen.

  Inschrijvingsformulier (1 formulier per kind)

  Identiteit kind

  Identiteit ouders

  Contactpersoon

  Medische gegevens

  Gegevens bestemd voor de jaarlijkse inspectie

  Ik voeg een strookje van de mutualiteit toe

  Drag & Drop Files Here
  or

  Indien niet woonachtig te Brakel/Horebeke dient een bewijs van het aantal kinderen ten laste bij deze aanvraag gevoegd te worden (getuigschrift gezinssamenstelling via Burgerzaken thuisloket).

  Drag & Drop Files Here
  or

  Ik heb recht op een W.I.G.W.-statuut en voeg een bewijs toe in pdf, jpg, jpeg of png.

  Drag & Drop Files Here
  or

  Toestemming voor het zelfstandigverlaten van de opvang
  Ik verklaar dat mijn kind de opvang zelfstandig mag verlaten op

  specifieke dag /periode/altijd). Mijn kind mag de opvang verlaten vanaf (uur invullen)

  Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
  Ik breng de opvang met een schriftelijke verklaring op de hoogte indien:
  • De opvang geen beelden van mijn kind mag maken in de opvang
  • De opvang geen beelden mag plaatsen op een gesloten (enkel toegang voor ouders en begeleiding) en openbare website (gemeente Brakel/Horebeke)
  • De opvang geen beelden van mijn kind mag plaatsen in gedrukte publicaties

  Toestemming ophalen kind
  Ik verklaar dat buiten de ouders, volgende personen mijn kind mogen ophalen

  Toestemming toedienen medicatie bij koorts
  Ik verklaar dat mij kind tijdens de opvanguren 1 dosis koortswerend middel mag krijgen in afwachting dat ik mijn kind kan ophalen.
  Het volgend middel mag toegediend worden:

  Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

  Ik verklaar kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en teken voor akkoord.

  Ik heb de schriftelijke overeenkomst als bijlage bij het huishoudelijk reglement ingevuld en getekend.

  Datum en handtekening:

  Menu

  Pin It on Pinterest