Aangifteformulier belasting tweede verblijven

  Gegevens belastingplichtige:

  Adres van het belaste goed in Brakel:

  Aanvrager verklaart eigenaar te zijn van het hierboven vermelde tweede verblijf of weekhuisje op 1 januari van het dienstjaar:

  Ik wens ook gebruik te maken van een restafvalcontainer

  Ik wens ook toegang tot het recyclagepark

  Menu

  Pin It on Pinterest