hoofdeing herselt
  • Welkom in Brakel

2016 - 2017 - Dorpskernvernieuwing Nederbrakel 

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Via deze link komt u rechtstreeks op de pagina met meer info.

* 19 mei - nieuwsbrief 1 (klik hier)

* 21 juni - infomoment steunmaatregelen (klik hier)

* 15 juni - nieuwsbrief 2 (klik hier)

* 27 juni - nieuws archeologisch onderzoek (klik hier)

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing: mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier  

30 juni - sporteldag Brakel 

Op donderdag 30 juni 2016 organiseert de Brakelse sportdienst, in samenwerking met de seniorenraad voor de derde maal een Brakelse Sporteldag. Dit keer trekken we echter naar onze Belgische kust om gezellig samen te sportelen, in en rondom de badplaats Blankenberge.
Voor wie?
Voor alle 55-plussers, woonachtig te Brakel.

Juli en augustus - Feest in de kinderopvang  

Ook tijdens de zomervakantie 2016  is het in juli en augustus een drukte van jewelste in het Narrenschip.

Het programma dat werd samengesteld spreekt voor zich : het is feest in de opvang.

Klik hier voor het volledig zomerprogramma, zowel in Brakel als in Horebeke.

2 tem 6 juli - kermis Nederbrakel 

10 juli - Feest van de Vlaamse Gemeenschap 

Klik hier voor de affiche op groot formaat

Tem 18 juli - openbaar onderzoek RUP "Breeveld" 

Op 25 april 2016 heeft de gemeenteraad van Brakel het besluit genomen waarin het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (=RUP) "Breeveld" voorlopig heeft vastgesteld.

In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.14 onderwerpt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brakel dit ontwerp RUP aan een openbaar onderzoek dat loopt van 20 mei 2016 tot en met 18 juli 2016.

Het RUP Breeveld is raadpleegbaar door op onderstaande links te klikken.

1° Stedenbouwkundige voorschriften (klk hier)
2° Toelichtingsnota (klik hier)
3° Deelplan deel 1 klik hier)
4° Deelplan deel 2 (klik hier)
5° Deelplan deel 3 (klik hier)

Dit ligt ook ter inzage tijdens de openingsuren op het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel (dienst ruimtelijke ordening) van 20 mei 2016 tot en met 18 juli 2016.

Als u op dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (= GECORO) van de gemeente Brakel. Dit kan:

1° via aangetekend schrijven aan de GECORO Brakel, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel
2° via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Marktplein 1, 9660 Brakel.
3° via e-mail stedenbouw@brakel.be

Tem 22 juli - sluiting gemeentelijk zwembad 

“Zwembad Poseidon" is gesloten van maandag 27 juni 2016 tot en met vrijdag 22 juli 2016 naar aanleiding van de jaaarlijkse onderhoudsbeurt en de collectieve vakantieperiode.

29 augustus - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

Tem 31 augustus - Vergroot de Hoop 

De kankerbestrijdingsactie Vergroot de Hoop zet dit jaar in op: fel groen voor genezing. Jouw felgroen taxussnoeisel kan weer het verschil maken voor duizenden patiënten. Van jouw snoeisel wordt een medicijn gemaakt dat daadwerkelijk helpt tegen kanker. Tussen 15 juni en 31 augustus kan je terecht op het gemeentelijk containerpark om je taxussnoeisel te doneren.

Klik hier voor meer info.

1 september - start digitale bouwvergunning. 

Vanaf 1 september kan je je bouwvergunning digitaal aanvragen in Brakel. Hierdoor kan je als bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de nodige vergunningen bekomen. Brakel is ook hiermee in de kop van het "ICT-peloton".

Sneller, eenvoudiger, transparanter

Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indienen. Gedurende het hele vergunningsproces komen er documenten en bijlages bij en legt het dossier fysiek een lange weg af. Daar komt dus verandering in. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt die procedure, die verloopt via een centraal uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.

 

De voordelen op een rijtje

  • Je kan je dossier opvolgen wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft dus niet langer diverse diensten af te schuimen binnen de voorziene openingsuren om je aanvraag in orde te kunnen brengen.
  • Je kan je dossier opvolgen van waar je wil, ook vanuit je zetel thuis.
  • Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Zo weet je altijd in welke fase je dossier zich bevindt. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. Hiervan word je op de hoogte gebracht via e-mail.
  • Dezelfde informatie wordt slechts één keer opgevraagd en in een centrale bron bewaard. Daardoor moet de aanvrager geen informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is. Gedaan met dubbel werk. Ook kopieën maken van je dossier voor verschillende instanties is verleden tijd.
  • Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen tijd en geld door digitaal te werken. Uit onderzoek blijkt dat de digitalisering voor lokale besturen een besparing betekent van 100 à 160 euro, afhankelijk van het soort aanvraag.

Hoe werkt het?

Je surft naar www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse overheid, met je elektronische identiteitskaart. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen.

In dit filmpje (klik hier) wordt stap voor stap uitgelegd hoe je digitaal je bouwaanvraag indient.

 

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

 

Openingsuren gemeentehuis
Weersverwachting
Nederbrakel
Meer weer in Nederbrakel