Aanvraag parkeerkaart 

 Voor :

  • de personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van tenminste 80 %
  • de personen wier gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, in het kader betreffende de tegemoetkomigen aan personen met eenhandicap.
  • de personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt.
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn
  • de burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Deze parkeerkaart kan aangevraagd worden bij de dienst burgerlijke stand.

Openingsuren gemeentehuis
BURGERLIJKE STAND Loket 1
peter.haegeman@brakel.be  
debby.depessemier@brakel.be  
055 43 17 62