Sinds 15 november 2021 geldt in het hele land een periode van verhoogd risico waarin bijkomende maatregelen voor vogelgriep van kracht zijn.

Sinds half september 2022 is er een hoge en continue circulatie onder wilde vogels. Om de hoge omgevingsdruk die hieruit voortvloeit op te vangen, heeft minister Clarinval de afschermplicht vanaf woensdag 5 oktober 2022 opnieuw ingevoerd.

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde pluimveebedrijven, te weten:

  • alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
  • alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
  • alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

Maatregelen die van toepassing zijn op het hele grondgebied

Ontdek alle maatregelen via de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen of klik hier.

Pin It on Pinterest