Vanaf zaterdag 24 december 2022 wijzigt de verkeerssituatie rond de werken in de Ronsesestraat.

Door het recente koude weer is het niet mogelijk geweest de riooldeksels in de Ronsesestraat af te werken tussen het Rondplein en de Sint-Martensstraat. Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat de toplaag asfalt (nog) niet werd aangebracht. Indien deze werken waren uitgevoerd, waren de Opbrakelsestraat en Sint-Martensstraat opnieuw bereikbaar via de Ronsesestraat; komend van Nederbrakel.

In overleg met de wegbeheerder (het agentschap wegen en verkeer) en de aannemer (Willemen) werd – in afwachting van deze werken – een voorlopige aanpassing van de circulatie uitgewerkt.

Concreet:

  • De Opbrakelsestraat wordt – met uitzondering van 10 en 11 januari 2023 – geopend voor lokaal personenvervoer in beide richtingen “van en naar het Rondplein”. Gelet op de te verwachten drukte in deze straat worden tijdelijke asverschuivingen ingesteld en de snelheid tijdelijk aangepast naar 30 km/u.
  • Om te vermijden dat vrachtwagens en andere grote voertuigen ook gebruik maken van deze volgebouwde straat zonder voet-of fietspaden wordt gewerkt met een fysische versmalling in de Opbrakelsestraat. Om sluipverkeer via de Baneike te vermijden, blijft de huidige tijdelijke verkeerssituatie aangehouden.
  • De Ronsesestraat wordt voorbij de Opbrakelsesestraat afgesloten voor alle verkeer; behalve fietsers en voetgangers.
  • De bestaande omleiding via Riebeke richting Haeyershoek blijft voorlopig behouden.

Pin It on Pinterest