SOLVA gaat over tot de verkoop van de laatste 2 loten van de uitbreiding ambachtelijke zone in Brakel: loten 14 (3338,84 m²) en 16 (4778,59 m²).

De verkoopprijs bedraagt € 118,17/m². De van toepassing zijnde verkoopsvoorwaarden van SOLVA vind je onder de vorm van een gedetailleerd bedrijventerreinpaspoort (klik hier).

Je kan je kandidaat stellen door het kandidaatsdossier (klik hier) in te vullen en per e-mailbericht terug te bezorgen aan koen.de.mesel@so-lva.be. Je kandidaatstelling verbindt SOLVA geenszins je ook effectief een perceel toe te wijzen. De ontvangen kandidaturen zullen worden beoordeeld door een jureringscommissie en je zal vervolgens in kennis worden gesteld of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden. In het positieve geval worden de volgende administratieve stappen gezet om te beoordelen of je ook effectief een perceel kan worden toegewezen.

Bijlagen:

Pin It on Pinterest