Speelpleinwerking

Speelpleinwerking zomervakantie 2020

Voor de organisatie van het jeugdaanbod tijdens de zomer gelden strikte richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 • Per week mogen er contactbubbels van maximum 50 personen (kinderen en begeleiders inbegrepen) gevormd worden. Die bubbel blijft de hele week hetzelfde.
 • Om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan de speelpleinwerking, werken we tijdens deze zomervakantie uitzonderlijk met weekinschrijvingen i.p.v. daginschrijvingen.
 • Kinderen kunnen enkel worden gebracht en opgehaald door één van hun ouders en dus niet door een derde persoon.
 • Zowel de ouders als de animator die instaat voor het onthaal dragen een mondmasker.
 • De kinderen wassen hun handen minimaal op vastgelegde momenten:
  • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking
  • Voor en na maaltijden (incl. tusssendoortjes en bij een kookactiviteit)
  • Voor en na elk toiletbezoek

Om contact met externen zoveel mogelijk te vermijden, wordt zoveel als mogelijk op het terrein of in de buurt gespeeld.

De animatoren en kinderen hoeven bij contact onder elkaar geen mondmaskers te dragen.

Indien je kind tot 5 dagen voor de aanvang van het speelplein ziek geweest is, kan je kind niet naar het speelplein komen.

Indien je kind behoort tot de risicogroepen vragen wij het volgende:

 • Aandoening is onder controle: medische fiche
 • Bij twijfel: vooraf toestemming van huisarts

NL versie van de risicogroepen
FR versie van de risicogroepen

Kinderen die geen symptomen hebben, maar toch medicatie moeten nemen, dienen een attest medicijnen in.

Bij zonnig weer vragen we dat de kinderen reeds ingesmeerd op het speelplein aankomen. De kinderen smeren zich overdag zoveel als mogelijk zelf in.

We vragen om ons onmiddellijk te verwittigen wanneer je kind ziek wordt tijdens of kort na de speelpleinweek. Wij moeten alle nodige info in verband met de contactbubbel aan de cel contact tracing bezorgen.

De ochtend- (tussen 8 en 9 u.) en avondopvang (tussen 16 en 17 u.) vragen we, nu meer dan ooit, strikt na te leven! Kinderen vroeger of later brengen, of vroeger of later afhalen kunnen we niet toelaten.

Kies voor 1 contactbubbel per week en laat je kind na het speelplein bv. niet naar een voetbaltraining gaan. In het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen en jongeren in dezelfde week, zo weinig mogelijk contact hebben met andere buiten hun bubbel.

INSCHRIJVEN – Kan hieronder vanaf vrijdag 12 juni om 9 u

Ik schrijf mijn kind in voor de week van 20 – 24 juli: klik hier

Ik schrijf mijn kind in voor de week van 27 – 31 juli: klik hier

Ik schrijf mijn kind in voor de week van 17 – 21 augustus: klik hier

Ik schrijf mijn kind in voor de week van 24 – 28 augustus: klik hier

Aangezien we ons aan het maximum aantal kinderen moeten houden, dien je apart per week in te schrijven! Onze excuses daarvoor!

Speelpleinwerking