Speelpleinwerking

SPEELPLEIN BRAKEL

Deze zomer organiseren wij samen met JH Alfa  de speelpleinwerking in Brakel. Heb jij zin in een zomer vol dolle pret? Dan ben jij een geboren speelpleiner en ontvangen wij jou graag met open armen deze zomer. Samen met een enthousiaste groep animatoren beleef je vast allerlei avonturen.

VOOR WIE

Alle kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het speelplein.

WANNEER

Het speelplein gaat door in:

 • Juli

Tijdens de week van maandag 19 tot en met vrijdag 25 juli en van maandag 26 tot en met vrijdag 30 juli 2021.

 • Augustus

Tijdens de week van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus en van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus 2021.

WAAR

Dit jaar kunnen wij geen speelplein organiseren in en rond het jeugdhuis, wegens de bouw van het zwembad. Wij kunnen de veiligheid van onze kinderen en animatoren niet garanderen en hebben er daarom voor gekozen om naar een andere locatie op zoek te gaan. Het speelplein zal doorgaan in kleuterschool ‘t Knuffeltje, Muiterij 3 9660 Brakel.

TARIEF

 • Tarief voor een volledige dag: 5 euro

 • Tarief voor een halve dag: 3 euro

EEN DAG OP HET SPEELPLEIN

De dagindeling op het speelplein ziet er als volgt uit:

 • 08 – 09 uur: aankomst kinderen (opvang)

 • 09 – 12 uur: activiteiten voormiddag (ophalen niet mogelijk)

 • 12 – 13 uur: middagpauze

 • 13 – 16 uur: activiteiten namiddag (ophalen niet mogelijk)

 • 16 – 17 uur: ophalen kinderen (opvang)

Kinderen die slechts een halve dag naar het speelplein komen, kunnen opgehaald of afgezet worden tijdens de middagpauze.

MEER INFO

Om een goede werking van het speelplein te kunnen garanderen, vragen wij u om met volgende afspraken rekening te houden:

 • Gelieve er rekening mee te houden dat, om een goed verloop van de activiteiten te garanderen, het niet mogelijk is om uw kinderen tijdens de activiteiten op te halen of af te zetten.

 • Een speelplein dient om te spelen. Zorg er dus voor dat de kinderen aangepaste speelkledij en schoeisel dragen.

 • Van 12 tot 13 uur kunnen de kinderen blijven eten op het speelplein. Elk kind dient zijn eigen lunchpakket en drinkfles mee te brengen. Drinkflessen worden bijgevuld tijdens de dag.

 • Ouders brengen hun kind meteen naar de inschrijfbalie bij aankomst. Op het einde van de dag melden de ouders zich aan bij de balie en nadien zal het kind naar de balie worden gebracht door één van de animatoren.

 • Kinderen laten hun eigen (technologische) speelgoed thuis. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies, waardevolle voorwerpen riskeren immers kapot te gaan tijdens het spelen.

 • Bij mooi weer spelen wij buiten. Daarom vragen wij om de kinderen ‘s morgens in te smeren. Maar ook op het speelplein worden de kinderen gedurende de dag regelmatig ingesmeerd.

 • Bij warm weer spelen we al eens met water. Dus zwemkledij of reservekledij en een handdoek zijn welkom.

 • Het is wel eens moeilijk rugzakken en kleren uit elkaar te houden. Schrijf daarom steeds de naam van je kind in hun kleren en rugzak.

FINANCIËLE TUSSENKOMST

Voor wie het financieel niet gemakkelijk heeft om rond te komen kan een aanvraag indienen bij het OCMW om een tussenkomst te verkrijgen.

Aan de hand van een financieel onderzoek zal dan gekeken worden of een tussenkomst kan worden toegekend.

Meestal is dit een tussenkomst van 50 %.

Er zal gevraagd worden dat jullie de factuur eerst betalen en wanneer jullie de factuur (+ betalingsbewijs) binnen de 30 dagen aan ons bezorgen, kan er overgegaan worden tot terugbetaling.

Kom zeker langs als jullie denken hier recht op te maken.

Dit kan elke voormiddag tussen 08u30 en 11u30.

Jullie zullen met open armen ontvangen worden!

CORONAMAATREGELEN

Voor de organisatie van het jeugdaanbod tijdens de zomer gelden strikte richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 • Per week mogen er contactbubbels van maximum 50 personen (kinderen en begeleiders inbegrepen) gevormd worden. Die bubbel blijft de hele week dezelfde.

 • Om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan de speelpleinwerking, werken we tijdens deze zomervakantie uitzonderlijk met weekinschrijvingen i.p.v. daginschrijvingen.

 • Kinderen kunnen enkel worden gebracht en opgehaald door één van hun ouders en dus niet door een derde persoon.

 • Zowel de ouders als de animator die instaat voor het onthaal dragen een mondmasker.

 • De kinderen wassen hun handen minimaal op vastgelegde momenten:

  • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking
  • Voor en na maaltijden (incl. tussendoortjes en bij een kookactiviteit
  • Voor en na elk toiletbezoek

Om contact met externen zoveel mogelijk te vermijden, wordt zoveel als mogelijk op het terrein of in de buurt gespeeld.

De animatoren en kinderen hoeven bij contact onder elkaar geen mondmaskers te dragen.

Indien je kind tot 5 dagen voor de aanvang van het speelplein ziek geweest is, kan je kind niet naar het speelplein komen.

Indien je kind behoort tot de risicogroepen vragen wij het volgende:

 • Aandoening is onder controle: medische fiche

 • Bij twijfel: vooraf toestemming van huisarts

NL versie van de risicogroepen
FR versie van de risicogroepen

Kinderen die geen symptomen hebben, maar toch medicatie moeten nemen, dienen een attest medicijnen in.

Bij zonnig weer vragen we dat de kinderen reeds ingesmeerd op het speelplein aankomen. De kinderen smeren zich overdag zoveel als mogelijk zelf in.

We vragen om ons onmiddellijk te verwittigen wanneer je kind ziek wordt tijdens of kort na de speelpleinweek. Wij moeten alle nodige info in verband met de contactbubbel aan de cel contact tracing bezorgen.

De ochtend- (tussen 8 en 9 u.) en avondopvang (tussen 16 en 17 u.) vragen we, nu meer dan ooit, strikt na te leven! Kinderen vroeger of later brengen, of vroeger of later afhalen kunnen we niet toelaten.

Kies voor 1 contactbubbel per week en laat je kind na het speelplein bv. niet naar een voetbaltraining gaan. In het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen en jongeren in dezelfde week, zo weinig mogelijk contact hebben met andere buiten hun bubbel.

 

Speelpleinwerking