Rechtspositie gemeentepersoneel met functiebeschrijvingen (klik hier) en OCMW-personeel (klik hier)

Arbeidsreglement gemeentepersoneel (klik hier) en OCMW-personeel (klik hier)

Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer – gemeente (klik hier) – OCMW (klik hier)

Organogram (klik hier)

Deontologische code (klik hier)

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Personeel gemeente en OCMW