Rechtspositieregeling gemeentepersoneel en OCMW-personeel (2020/2)  –  besluit collegebesluit vast bureau d.d. 24-08-2020 – datum publicatie website 26-08-2020

Arbeidsreglement gemeentepersoneel (klik hier) en OCMW-personeel (klik hier)

Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer – gemeente (klik hier) – OCMW (klik hier)

Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan collegevast bureau – GR 30-09-2019

Organogram 2020/2 (klik hier)  – besluit CBS – besluit VB (datum publicatie website 00-00-2020)

Deontologische code (klik hier) – besluit CBSbesluit VB 10-02-2020 (datum publicatie website 17-02-2020).

Tweede pensioenpijler contractueel personeel – besluit CBSbesluit VB dd. 24-08-2020 – datum publicatie website 01-09-2020

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Personeel gemeente en OCMW