Rechtspositie gemeentepersoneel (klik hier) en OCMW-personeel (klik hier)

Arbeidsreglement gemeentepersoneel (klik hier) en OCMW-personeel (klik hier)

Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer – gemeente (klik hier) – OCMW (klik hier)

Organogram (klik hier)

Deontologische code (klik hier)

Functiebeschrijvingen (klik hier)

 

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Personeel gemeente en OCMW