ELEKTRONISCH FORMULIER
Premieaanvraag voor de aankoop van een woning gelegen in de gemeente Brakel

Voor meer informatie kan u terecht bij: Dienst Stedenbouw
Carin Grooten – stedenbouwkundige
Tel.: 055-43 17 58 – stedenbouw@brakel.be

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Overzicht besluiten, reglementen en bekendmakingen Ruimtelijke ordening