• Reglement inname openbaar domein – GR 02-10-2017 (bekendmaking 31-01-2019)
  • Subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden rioleringsnet op privaat domein – GR 15-09-2008 (bekendmaking 31-01-2019
  • Reglement tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg. – GR 20 april 2020 (bekendmaking 29-04-2020)

ELEKTRONISCH FORMULIER
Meldingsformulier gebreken openbaar domein.
Inname openbaar domein.

Voor meer informatie kan u terecht bij:  Dienst Openbare Werken
Tel.: 055-43 17 59 – rut.vanderstraeten@brakel.be

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Overzicht besluiten, reglementen en bekendmakingen Openbare werken