ELEKTRONISCH FORMULIER
Aanvraagformulier subsidie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening.
Aanvraagformulier vergunning tot het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste dranken en/of sterke drank.
Aanvraag geluidsafwijking.
Aanvraagformulier premie grondontleding.
Aanvraagformulier premie superisolerend glas.
Aanvraagformulier premie herbruikbare luiers.
Aanvraagformulier bijeenroepen commissie schade landbouw.

Voor meer informatie kan u terecht bij: Dienst Milieu – Sandy Casieris – milieuambtenaar
Tel.: 055-43 17 60 – milieu@brakel.be

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Overzicht besluiten, reglementen en bekendmakingen Milieu