Bekendmakingen brandweerzone Vlaamse Ardennen

De bekendmaking omtrent de vergaderingen van de zoneraad en de lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de vergaderingen van de Zoneraad en Zonecollege worden conform artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid :

  • aangeplakt op de centrale zetel van de zone ;of

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Christian Bral -ing. Kolonel

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – Secretaris Zoneraad en Zonecollege

Bedrijvenpark Coupure 21 – 9700 Oudenaarde

christian.bral@bvlar.be – GSM 0475 46 35 38 (bij voorkeur) – tel 055 23 29 31 (alternatief)

Of:

Rudy Sadones – Ing. kapitein

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – Coördinator Dispatching – Verantwoordelijke brandweerpost Brakel

rudy.sadones@bvlar.be – GSM 0486 88 44 84 – tel 055 43 13 13 – fax 055 43 13 19

 

 

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Overzicht besluiten, reglementen en bekendmakingen Bekendmakingen brandweerzone Vlaamse Ardennen