Bekendmakingen brandweerzone Vlaamse Ardennen

De bekendmaking omtrent de vergaderingen van de zoneraad en de lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de vergaderingen van de Zoneraad en Zonecollege worden conform artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid :

  • aangeplakt op de centrale zetel van de zone ;of

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – Secretaris Zoneraad en Zonecollege

Bedrijvenpark Coupure 21 – 9700 Oudenaarde

Tel: 055 31 15 60 of contact@bvlar.be

Voor verdere reglementen en besluiten, klik hier.

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Overzicht besluiten, reglementen en bekendmakingen Bekendmakingen brandweerzone Vlaamse Ardennen