• tekst beheerraad bibliotheek

Voor meer informatie kan u terecht bij: Dienst Bibliotheek – Carmen Vanden Broucke – bibliothecaris
Tel.: 055-42 12 45 –  bibliotheek@brakel.be

Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Overzicht besluiten, reglementen en bekendmakingen Beheerraad bibliotheek