De gemeente en ocmw-raad


De gemeente- en ocmw raad (lees verder als “raad” zijn in feite het parlement van gemeente en ocmw: dit lokaal parlement neemt dan ook de belangrijkste beslissingen  De raad maakt trouwens ook wetten in de materiële zin van het woord. Een voorbeeld hiervan zijn politiereglementen; de uitvoering van raadsbesluiten wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen/vast bureau. De belangrijkste beleidsdocumenten in de schoot van het bestuur zijn het meerjarenplan (2020-2025) en het budget (jaarlijks).

De raad vergadert in principe iedere maand, op een maandag en dit om 20 uur. Deze raadsvergaderingen gaan door in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar; iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacy-gevoelige materies worden altijd in geheime zitting behandeld. De besluiten van de raad zijn voor iedere burger toegankelijk: zij kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. Ook op deze website zijn ze terug te vinden, doch alleen wat het openbare gedeelte van een raadszitting betreft.

Meer informatie over de rol van een gemeenteraadslid kan u vinden door hier te klikken.

Volgende raadsleden maken samen met de burgemeester, schepenen en algemeen directeur deel uit van de gemeente en ocmw-raad


Andre Flamand (Open Vld)
Leinstraat 112
andreflamand@skynet.be
telefoonnummer: 0475 42 45 49
Bart Morreels (Cd&V)
Hollebeekstraat 45
bart.morreels@gmail.com
telefoonnummer: 0476 58 54 99
Saskia Schoutteten (Sp.a)
Ronsesestraat 13
saskia.schoutteten@gmail.com
telefoonnummer: 0475 79 78 31
Delphine Bogaert (Open Vld)
Kasteeldreef 3
Delphine_Bogaert@outlook.com
telefoonnummer: 0499 11 13 65
Marcel Saeytijdt (Open Vld)
Nederstenkouter 19
marcel.saeytijdt@gmail.com
telefoonnummer: 055 42 50 62
Johnny Roos (Open Vld)
Sint-Martensstraat 26 bus 202
roos.johnny@skynet.be
telefoonnummer: 0477 87 93 03
Hedwin De Clercq (Sp.a)
Leinstraat 78
declercq_hedwin@yahoo.com
telefoonnummer: 0477 33 46 61
Amber Coppens (Open Vld)
Stationsplein 1
amber.coppens9660@gmail.com
telefoonnummer: 0474 08 24 64
Kris Wattez (Cd&V)
Bospad 1
kris.wattez@telenet.be
telefoonnummer: 0475 23 49 21
Sabine Burens (Open Vld)
Steenweg 44
burenss@gmail.com
telefoonnummer: 0477 13 61 03
Alexander De Croo (Open Vld)
Lepelstraat 45
alexander@decroo.fed.be
telefoonnummer: 02 792 99 00
Karen Vekeman (Open Vld)
Leinstraat 110
Karen_vekeman@hotmail.com
telefoonnummer: 0475 90 12 20
Lien Braeckman (Cd&V)
Neerstraat 26
info@boekhandelbraeckman.be
telefoonnummer: 055 42 26 24
Franky Bogaert (Sp.a)
Heksteelstraat 4
franky.bogaert2@telenet.be
telefoonnummer: 0495 26 67 61
Jan Haegeman (N-VA)
Langakkerstraat 3
jan.haegeman@n-va.be
telefoonnummer: 0477 51 19 14
Wesley Roos (Open Vld)
Meerbeekstraat 109
roos.lievens@gmail.com
telefoonnummer: 0474 90 48 40
Veronique Lenvain (Vlaams Belang)
Geraardsbergsestraat 79
veronique.lenvain@gmail.com
telefoonnummer: 0478 79 68 85
Overzicht gemeentelijke reglementen en bekendmakingen Gemeenteraad en OCMW-raad De gemeente- en ocmw-raad