Op 12 juni 2024 ondertekende Vlaams minister Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap ‘Brakelbos met Hof ten Bossche en vallei van de Sassegembeek (Opbrakel)’ en ‘Trimpont bos en omgeving in Brakel (Everbeek)’ en als monumenten ‘Hof ten Bossche (Opbrakel)’ en de ‘bakoven met bakhuis in vakwerkbouw (Everbeek)’.

Over die beschermingen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024. In deze periode kunnen belanghebbenden het beschermingsdossier inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren formuleren.

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en bezwaren overgemaakt aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

Gedurende deze periode (15 juli 2024 t.e.m. 14 augustus 2024) liggen de beschermingsdossiers ter inzage via:

  • Webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed:

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be. (Actief vanaf 15 juli)

  • Digitaal inkijken na afspraak (02 553 16 50) bij het Infopunt van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op site Thurn & Taxis, Havelaan 88, 1000 Brussel.
  • Na afspraak (brakel.be) bij gemeente Brakel, dienst Omgeving, Marktplein 1, 9660 Brakel.

Bij het inkijken van het dossier mogen er geen foto’s genomen worden van plannen of andere documenten.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kan je tot 14 augustus 2024 indienen via:

Per gewone brief naar Gemeente Brakel, dienst Omgeving Marktplein 1, 9660 Brakel

Per e-mail via omgeving@brakel.be

Pin It on Pinterest