Nuttige telefoonnummers hulpdiensten.

  • Politie – 101
  • Ziekenwagen – 112
  • Brandweer – 112
  • Centrum voor algemeen welzijnswerk – 0800 13 500
  • Zelfmoordlijn – 1813
  • Tele-onthaal – 106
  • Awel – 102
Nuttige telefoonnummers hulpdiensten.