hoofdeing herselt

Afkondigingen 

Politiereglementen

Men kan de getroffen maatregelen lezen in bijlage.
Voor meer inlichtingen : danny.vandaele@brakel.be

Reglementen, belastingen en retributies

Uitnodigingen/besluiten Brandweer

Uitnodigingen/beslissingen Politieraad

Openingsuren gemeentehuis