Algemeen politiereglement 

WAT

Op het grondgebied van de gemeente Brakel zijn diverse politiereglementen van kracht. Het belangrijkste reglement is het 'algemeen politiereglement'.

In het reglement zijn de bepalingen rond kleine vormen van overlast opgenomen (bijvoorbeeld geluid, storten van kleine hoeveelheden afval, beschadigen van bomen ...). Een overtreding kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

Reglement

Klik hier     voor het algemeen politiereglement

Openingsuren gemeentehuis

 

MILIEUDIENST Verdieping
sandy.casieris@brakel.be  
jonathan.verspeeten@brakel.be  
055 43 17 60