Masterplan openbare verlichting 

De gemeenteraad - in zitting dd. 30 juni 2014 - keurde het masterplan openbare verlichting goed.

De visie rond dit plan - rationeel energiegebruik - is gebouwd op 5 maatregelen:

1 Het terugdringen van de jaarlijkse energiefactuur van 185.000 euro door middel van het verwijderen van lichtpunten.

2 De gelden die hiermee terugverdiend worden, worden geïnvesteerd in nieuwe energie-efficiëntere lampen.

3 Het tegengaan van lichtpollutie

4 Het bijdragen aan het verminderen van de CO-2 uitstoot.

5 Flankerende maatregelen zoals nieuwe (reflecterende) signalisatie en kreukelpalen.

Klik hier voor de kaart van het masterplan openbare verlichting.

Klik hier voor het themanummer van het gemeentelijk informatiemagazine hieromtrent.

Openingsuren gemeentehuis