Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.

De gemeente- en ocmw-raad keurden het meerjarenplan 2020-2025 goed op 23 december 2019. Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Klik hier voor:

Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.