2016 - 2017 - 2018 Diverse grote werven te Brakel 

Klik op de nieuwsbrieven hieronder voor meer informatie:

Klik hier voor de huidige verkeerssituatie in Nederbrakel.

Dorpskernvernieuwing

De dorpskernvernieuwing van Nederbrakel is op 17 mei 2016 gestart. 

Heeft u vragen over de dorpskernvernieuwing? Stuur uw e-mail naar dorpskernvernieuwing@brakel.be of klik hier om het vragenformulier in te vullen.

Warande

Opzet: renovatie voetpaden parkeerstroken en wegdek voor een geraamd bedrag van 975.000 euro (incl. btw). Hierna zal er éénrichtingsverkeer zijn in de Warande tussen de Dr. De Drijverestraat en de Kruisstraat.

Woensdag 27 september 2017 start de 2de fase. Fase 2 wordt opgesplitst in 2 delen. Het 1ste deel vanaf Dr. De Drijverestraat tot Warande 109 // 102. Het 2de deel vanaf Warande 109//102 tot Kruisstraat.

Fase 1 wordt opgesteld voor verkeer en parkeren vanaf begin november 2017.

De toplaag asfalt tussen de Rondweg en de Kruisstraat zal worden uitgevoerd op het einde van fase 2 (voorjaar 2018).

Contactgegevens aannemer:

BVBA Pevenage, Elenestraat 75, 9620 Zottegem, Yves Pevenage - 09 360 26 47 – info@pevenage.be

Huisvuilophaling (tot ingebruikname fase 1 begin november 2017):

3 verzamelpunten: 1° Wijmeersstraat nabij Warande - 2° Dr. De Drijverestraat nabij Warande (einde werfzone) en 3° Warande t.h.v. Warande 109B en 102 (einde werfzone).

Gemeente zal 3 borden plaatsen t.h.v. de verzamelpunten.

De bewoners dienen zelf het afval aan te brengen en de containers terug te nemen na ophaling.

Wegomlegging: de huidige wegomleggingen blijven van toepassing tot fase 1 opengesteld wordt.

Meerbeekstraat

Op 27 september start de vernieuwing van voetpaden in de Meerbeekstraat. Dit vraag enkele tijdelijke aanpassingen in de verkeerssituatie en het parkeren.

1° éénrichtingsverkeer van Jagersstraat richting rondpunt Kerkhofstraat/Driehoekstraat/Wielendaalstraat.

2° parkeerverboden en het tijdig niet toegankelijk zijn van opritten. Het wordt aangeraden om te parkeren op de parking aan Dam of op de parking aan sporthal De Rijdt.

Meer info: francis.deboeverie@brakel.be - tel.: 055 43 17 57

Laaistok, Willemsveld, Koningsweg, Steenpaal, Brakelbosstraat

Opzet: het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Laaistok, Willemsveld, Koningsweg, Steenpaal en (deel van) Brakelbosstraat. De uitvoeringstermijn is 75 werkdagen.

De aannemer van deze werken is:

Wintraco CVBA, Meerstraat 80, 9220 Hamme, t 052 48 40 11, f 052 48 40 12, e-mail: :info@windeynv.be

16 oktober - samenkomst college  

Op maandag 16 oktober kwam het college bijeen.

Indien u meer informatie wenst, kan u de persnota bekijken door hier te klikken.  

25 oktober - 55+ event 

Klik hier voor het programma.

3 november - openbare verkoop materialen en voertuigen 

Op vrijdag 3 november 2017 zal vanaf 16.00u gestart worden met de openbare verkoop van materialen en voertuigen op het gemeentehuis. Het betreft hier:

1° Volkswagen bestelwagen, bouwjaar 1999

2° Bandenkraan Akerman H7m, bouwjaar 1987

3° Twee Komatsu minigravers, bouwjaar 2006 (worden apart verkocht)

4° Diverse fietsen en bromfietsen

5° Kerstverlichting met bijhorende bekabeling

6° Mobiele spuitinstallatie wegmarkeringen

7° Geluidsinstallatie

Klik hier voor enkele foto's.

De materialen en voertuigen kunnen telkens op vrijdag van 13.00 tot 14.00 bekeken worden op het gemeentelijk arsenaal, ingang via brandweerkazerne (Neerstraat), 9660 Brakel.

 

 

T.e.m. 6 november - boomplantactie RLVA - bestel nu je plantgoed ! 

Streekeigen bomen en struiken passen niet alleen landschappelijk goed in de Vlaamse Ardennen, ze zijn ook perfect aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature goed. Tot begin november kun je bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen plantgoed van streekeigen bomen en struiken bestellen aan bijzonder voordelige prijzen.

Wil je meer weten klik dan hier.

8 november - gratis Energiefit-sessie 

Tem 14 november - vrijwilligers (M/V) voor brandweer gezocht 

In België zijn er 18.000 brandweermannen en -vrouwen, waarvan 12.000 vrijwilligers. Zij helpen dag in dag uit mensen vanuit een van de 34 hulpverleningszones. Wij zijn ervan overtuigd dat ook u brandweer kan worden als u er de nodige tijd en energie aan wilt besteden. Deze toont u al bij het afleggen van de federale geschiktheidsproeven. Als u deze tot een goede einde brengt, kan u met uw Federaal Geschiktheidsattest (FGA) gaan solliciteren. De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar

EEN JOB BIJ DE HULPDIENSTEN ALS VRIJWILLIGER?

Zone Vlaamse Ardennen is op zoek naar mensen die tijd wensen te investeren in het bieden van hulp bij bvb. brand, ongeval,… en dit zowel overdag als nachts.

Bent u sociaal, hulpverlenend, sportief? Houdt u van uitdagingen, presteert u onder druk en blijft uw hoofd koel tijdens gevaarlijke situaties, dan ontmoeten wij jou graag!

Wil je meer weten klik dan hier!

 

20 november - Gemeenteraad 

Klik hier voor meer informatie over de voorbije of toekomstige gemeentera(a)d(en).

29 november - klimaattafel vermindering CO2 

De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!

En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen

Voor meer info klik hier

8 december - 3e Sportgala  

De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 3de maal een sportgala in, dit op vrijdag 8 december 2017 in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke sportlaureaten gepast te huldigen op basis van de eerder behaalde en bijzondere sportprestaties. De behaalde sportprestaties die in aanmerking zullen komen zijn deze die behaald zijn tussen 1 september 2016 en 1 september 2017.

Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: sportverdienste/sportvrijwilliger,               G-sporter, sportbelofte (jongere -18 jaar), sportploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie (+18 jaar), sportman/sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar), sportsenior (55+ jaar) en de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/jeugd/ploeg).

Kandidaturen kunnen persoonlijk worden ingediend vanaf 3 juli tot uiterlijk 15 september 2017 aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’).

De winnende kandidaten zullen uiteindelijk worden gekozen door een deskundig samengestelde jury.

Klik hier voor het reglement
Klik hier voor formulier voor het indienen van je kandidatuur

16 december - Kerstmarkt Nederbrakel 

Na de succesvolle vorige edities van de kerstmarkt zal er op 16 december terug een gelijkaardige manifestatie worden georganiseerd.
Dit kan natuurlijk enkel met de deelname van een maximum aan standhouders, waaronder uzelf.
Inschrijven is noodzakelijk.  Het aantal standplaatsen is niet onbeperkt...wees er dus tijdig bij!!!

 Klik hier voor het reglement en inschrijfbundel
 Klik hier voor het reglement en inschrijfbundel
 Klik hier voor de Bijlage 1 - (Toelating occasionele uitbating)

 

29 april 2018 - Vlaamse wandeldag 

Klik hier voor de themawebsite rond deze activiteit.

Gemeente Brakel zoekt verenigingen voor “VLAAMSE WANDELDAG 2018” - Klik hier voor meer info.

Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers: Peters/Meters gezocht voor de wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen 

Op 27 juni 2017 werden de nieuwe wandelnetwerken Zwalmvallei (in en om de gemeente Zwalm) en Bronbossen (tussen Brakel en Geraardsbergen) feestelijk voorgesteld. Zij brengen het totaal aan bewegwijzerde wandelpaden in de regio naar 850 kilometer. Samen met de nieuwe wandelnetwerken werd ook de nieuwe belevingsgids ‘Koplopen’ voorgesteld, die de leukste wandelverhalen in de Vlaamse Ardennen vertelt.

Wil je meer weten klik dan hier.

Openbare onderzoeken  

Voor openbare onderzoeken in kader van milieuvergunningen, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van natuurbeleid, klik hier.

Voor openbare onderzoeken in kader van het Vlaams Natura 2000-programma, klik hier