Woningkwaliteit


Leegstand

Leegstaande gebouwen zijn gebouwen die meer dan één jaar niet conform hun bestemming zijn gebruikt. Eerst worden deze gebouwen opgenomen in een inventaris aan de hand van een administratieve akte die opgestuurd wordt naar de eigenaar(s).

De gemeente houdt een register van leegstaande gebouwen bij en voert jaarlijks een nieuwe screening naar leegstaande panden. Het doel is om leegstaande panden in kaart te brengen en de eigenaars aan te sporen de panden opnieuw in gebruik te nemen (verhuren, verkopen,…).

Is jouw pand opgenomen in het leegstandsregister en wens je meer info hierover dan kan je altijd contact nemen met onze bevoegde dienst. Wens je het pand te verbouwen, uit te breiden,… of overweeg je de functie van het pand te veranderen (van woonfunctie naar B&B, taverne,…) maar weet je niet wat de mogelijkheden zijn en welke vergunningen je hiervoor dient aan te vragen? Neem in dit geval gerust contact op met onze dienst stedenbouw.

Klik hier voor het volledige reglement inzake leegstaande gebouwen.

Ongeschikt/onbewoonbaar

Iedere woning in Vlaanderen moet voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar.

Iedere eigenaar van een geïnventariseerde woning zal jaarlijks een heffing moeten betalen. Deze heffing wordt geïnd door Wonen Vlaanderen. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van Wonen Vlaanderen.

Een woningonderzoek kan aangevraagd worden via de gemeente of in het geval van een huursubsidie bij Wonen Vlaanderen. De woningcontroleur van Wonen Vlaanderen zal contact nemen met de huurder en het tijdstip van controle mededelen. De eigenaar mag hierbij aanwezig zijn maar indien de huurder dit niet wenst kan de toegang tot de eigenaar tijdens het onderzoek geweigerd worden.

Na het onderzoek wordt de gemeente op de  hoogte gebracht van het resultaat door middel van een technisch rapport van de woning. Het is de taak van de gemeente om zowel de aanvrager (huurder) als de eigenaar op de hoogte te brengen van het resultaat.

De gebreken opgesomd in het technisch verslag van Wonen Vlaanderen worden opgedeeld in twee categorieën, zware en lichte gebreken
Een enkel zwaar gebrek is al voldoende om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico’s op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging, …
Lichte gebreken spelen mee in de eindbeoordeling maar zijn op zich niet voldoende om een woning ongeschikt te verklaren. Dat kan pas wanneer ze samen met andere gebreken voorkomen. Voorbeelden van lichte gebreken zijn beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting en beschadigingen aan pleisterwerk, …

Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waarbij de eigenaar gehoord werd).

Voor meer informatie kan je steeds contact nemen met Sarah Van Muylem (sarah.vanmuylem@brakel.be – 055 75 57 79).

Ik woon in Brakel Wonen – huisvesting Woningkwaliteit