Verhuren


Heel wat mensen huren of verhuren een woning, appartement of studio. Tussen de eigenaar en de huurder wordt dan een huurovereenkomst afgesloten. De inhoud van dit huurcontract moet overeenstemmen met de wettelijke bepalingen van de woninghuurwet.

De huurwet streeft naar een evenwicht tussen de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder.

Rechten en plichten

Als verhuurder heb je bepaalde rechten en plichten, maar je kan ook beroep doen op bepaalde voordelen en premies.  Daarmee wil de overheid verhuurders stimuleren om kwaliteitsvolle woningen aan te bieden.

Als je een woning wil verhuren, moet die aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.  De belangrijkste zijn:

– minimale voorzieningen zoals keuken, toilet, bad of douche en gootsteen
– drinkbaar water
– structurele stabiliteit van het gebouw
– veiligheid van trappen
– veiligheid van de gas-, elektriciteits- en verwarmingsinstallatie.
– verluchtingsmogelijkheid
– natuurlijke verlichting
– vrije toegankelijkheid
– geen vochtproblemen
– rookmelders geïnstalleerd

De verhuurder moet de woning in goede staat van onderhoud afgeven aan de huurder.

Voor je de woning te huur aanbiedt, moet je als eigenaar ook een EnergiePrestatieCertificaat kunnen voorleggen.  Dit geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. Je vindt een modelcontract voor de verhuring van een hoofdverblijfplaats (voor negen jaar of voor een korte duur). Het huurcontract moet geregistreerd worden in een registratiekantoor binnen de twee maand na het afsluiten ervan. 

De huurprijs wordt ook in het contract vastgelegd.  Deze huurprijs mag jaarlijks geïndexeerd worden.

Sinds 1 januari 2014 kan je je aansluiten bij het huurgarantiefonds.  Dat fonds beschermt verhuurders tijdelijk tegen inkomensverlies, als de huurders de huur niet meer zouden kunnen betalen.

Ik woon in Brakel Wonen – huisvesting Verhuren