Privé huren


Als je een woning wilt huren of verhuren dan moet er tussen de huurder en verhuurder een huurcontract opgemaakt zijn. Dit huurcontract moet opgesteld zijn volgens de geldende wetgeving en bovendien ook ondertekend worden door beide partijen.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor woninghuur:

  • Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet (meer info).
  • Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden (meer info).

Sociaal huren


Met de stijging van de huurprijzen van huurwoningen de laatste jaren is het vinden van een betaalbare huurwoning soms een hele opdracht. Een sociale huurwoning is voorbehouden voor burgers die daar het meeste nood aan hebben. Bijgevolg heeft niet iedereen hier recht op.

Wil je weten of je recht hebt op een sociale huurwoning, neem dan zeker een kijkje op de website van Wonen Vlaanderen.

Begeleiding, vragen of klachten rond huren?


Begeleiding en vragen

Wens je een sociale woning of appartement te huren of te kopen? Wil je weten of je daarvoor in aanmerking komt? In welke gemeente zijn er sociale woongelegenheden? Waar en hoe kan je je inschrijven? Kan je een sociale lening bekomen?

Klik hier voor de website van de SHV Vlaamse Ardennen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het OCMW Brakel.

Klachten rond woningkwaliteit

Je kan een woningonderzoek aanvragen via de gemeente als je klachten hebt over je woning in die mate dat de leefbaarheid en de veiligheid niet meer in orde is. De huisvestingsambtenaar van de gemeente zal jouw vraag doorsturen naar de bevoegde dienst van Wonen Vlaanderen. De woningcontroleur zal dan met jou een afspraak maken en de woning komen onderzoeken. De gemeente ontvangt na het woningonderzoek een technisch rapport met de bevindingen. Indien de woning in aanmerking komt voor een ongeschiktheids- of een onbewoonbaarheidsprocedure zal de woninginspecteur dit meedelen aan de gemeente. Het is de bevoegdheid van de gemeente om dit verder op te volgen en te begeleiden.

Wens je meer info hieromtrent dan kan je steeds contact opnemen.

Wens je een woningonderzoek aan te vragen, klik dan hier voor het elektronische aanvraagformulier.

Aanpak van overlastsituaties

Wens je een geval van geurhinder te melden of ken je een pand waar de hygiëne in het gedrang komt? Is de situatie in die mate ernstig dat de veiligheid en/of de gezondheid van de bewoners en/of omwoners in het gedrang komt dan kan je contact opnemen met de milieudienst van de gemeente Brakel.

Ik woon in Brakel Wonen – huisvesting Huren