Aanvraag parkeerkaart


  Voor :

  • De personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van tenminste 80 %
  • De personen wier gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, in het kader betreffende de tegemoetkomigen aan personen met eenhandicap.
  • De personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt.
  • Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn
  • De burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Deze parkeerkaart kan aangevraagd worden bij de dienst burgerlijke stand.

Contact

Gemeentehuis
Marktplein 1, 9660 Brakel

Burgerlijke stand
 055 43 17 65
 peter.haegeman@brakel.be
 055 75 57 77
 debby.depessemier@brakel.be

Ik woon in Brakel Welzijn Tegemoetkomingen Aanvraag parkeerkaart