Lokaal Opvang Initiatief


Het LOI ( lokaal opvang initiatief) binnen ons OCMW werd gestart op 1 januari 2003.
Er is plaats voor maximum tien vluchtelingen (enkel alleenstaande mannen).

De vluchtelingen ontvangen materiële steun. D.w.z. dat zij enkel zakgeld in handen krijgen om te voorzien in hun voeding, persoonlijke hygiëne en vrije tijd. Medische en farmaceutische kosten, schoonmaakproducten, huisbenodigdheden, kledij en kapperkosten, worden rechtstreeks door het OCMW betaald.

Elke vluchteling die aankomt wordt naar het Huis van het Nederlands doorgestuurd om een taalcursus te volgen, zodat hij kan communiceren met de plaatselijke bevolking.

Het verblijf van de LOI-bewoners kan enkele maanden duren, afhankelijk van hoe de procedure loopt. Doch, sinds 1 juni 2007 is de nieuwe asielwetgeving van kracht geworden, waardoor de asielprocedure een stuk sneller wordt afgehandeld.

Voor meer informatie omtrent de asielprocedure en de opvang van asielzoekers, kan u een kijkje nemen op http://www.fedasil.be/. Dit is de website van de overkoepelende organisatie die instaat voor de organisatie van de opvang van asielzoekers in België

Contact

OCMW
Marktplein 26
9660 Brakel

Ik woon in Brakel Welzijn OCMW Lokaal Opvang Initiatief (LOI)