Sportraad


De gemeentelijke sportraad wordt opgericht en erkend met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding van het sportbeleid.

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De sportraad bestaat uit een dagelijks bestuur en over een algemene vergadering die minstens éénmaal samenkomt in het jaar.

Contact

Sporthal De Rijdt
Alle werkdagen open van 8.30 en 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Sportfunctionaris Wim De Wael ( wim.dewael@brakel.be)

Ik woon in Brakel Sport Sportraad