Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen


‘Inschrijven sportkampen en lessenreeksen sporthal ‘de Rijdt’ – voorjaar 2020

De inschrijvingen voor de sportkampen krokus- en paasvakantie 2020 starten op zaterdag 11 januari 2020 vanaf 9u.
Deze voor de lessenreeksen voorjaar 2020 starten op zaterdag 18 januari 2020 vanaf 9u.
U kan zich reeds op voorhand registreren – mocht dit nog niet gebeurd zijn – op die manier hoeft dit niet meer te gebeuren op de dag van de inschrijvingen zelf.
Klik hierboven op “Online inschrijven” om doorverwezen te worden.
Vergeet op voorhand niet je bankkaart en kaartlezer bij de hand te nemen, betalen kan alleen online via bancontact (niet meer via overschrijving)! Onderstaand vindt u de handleiding om een account aan te maken.

Inschrijven lessenreeksen zwembad Poseidon – voorjaar 2020

Start to crawl / Techniekverbetering Crawl / Aquagym
Klik hierboven op “Online inschrijven” om doorverwezen te worden.
Onderstaand vindt u de handleiding om een account aan te maken.

Lessenreeksen kinderen
Inschrijven van nieuwe kinderen kan enkel door hen te registreren op de wachtlijst. Wanneer uw kind kan deelnemen wordt u op de hoogte gebracht en ontvangt u een mail met de betalingsinstructie.
Aanvullen van de lessenreeksen gebeurt via chronologische volgorde van registratie op de wachtlijst. Wanneer uw kind niet kan deelnemen blijft hij/zij op de wachtlijst staan voor de reeks die start in september.
TIP:  Zet uw kind(eren) op alle wachtlijsten waar hij/zij aan zou kunnen deelnemen. Zo is de kans groter dat hij/zij kan deelnemen.
De infobrochure van de zwemlessen vindt u door hier te klikken.

Klik hierboven op “Online inschrijven” om doorverwezen te worden.
Onderstaand vindt u de handleiding om een account aan te maken.

 

Handleiding online inschrijven

Handleiding nieuw inschrijvingsprogramma e2e (REGISTREREN)

Stap 1: op het eerste scherm (WELKOM) zal de ticketkoper zich eerst REGISTREREN
Opgelet: in het geval dat het over een inschrijving van kinderen gaat moet de ouder – die zijn/haar kind(eren) fiscaal ten laste heeft – zich eerst dienen te registreren.

Stap 2: op het volgende scherm (REGISTREREN) ga je naar “Ik wil mijn gezinsleden inschrijven voor activiteiten. Hiervoor moet je je familie registreren.” Klik hier om je familie te registreren.

Stap 3: op het volgende scherm (REGISTRATIE FAMILIE) dient u alle gegevens van het hoofdcontact (= fiscaal verantwoordelijke) in te vullen. Gelieve hierbij alle gegevens correct in te vullen en het gebruiken van hoofdletters waar nodig. Alle blauwe vakken moeten verplicht ingevuld worden (Telefoon = gsmnummer).

Stap 4: op het scherm daarna ga je je logingegevens aanmaken: maak je login-gegevens aan.
Als loginnaam is het makkelijk om de initialen van je naam te nemen. Indien je later je login-gegevens niet meer weet, heb je op de homepagina een link die jou kan verder helpen. Oké? Klik op volgende.

Stap 5: Hierna krijg je een overzicht van alle gegevens die je hebt ingevuld. Indien er nog een fout in staat kan je via de terug-knop de aanpassingen nog uitvoeren. Oké? Klik op volgende.
Je ontvangt nu in je mailbox een bevestigingsmail. Via deze link moet je jouw account nog activeren.

Stap 6: Nadat je op de link in de bevestigingsmail geklikt hebt kom je automatisch terug op de website en krijg je de vraag om in te loggen. Vul je gekozen gegevens in en druk op ‘Aanmelden’.

Stap 7: Je komt in een nieuwe homepagina terecht waar bovenaan verschillende functies ter beschikking komen. Ga naar “Mijn profiel” om je gezinsleden (= kinderen of partner) toe te voegen en zo jouw profiel te vervolledigen.

Stap 8: Klik op het tabblad “Gezinsleden” en druk op de groene knop “gezinslid toevoegen”.
Vul het rijksregisternummer in van de persoon (je partner, je kind, je pluskind, …) dat je wil registreren en druk op volgende.

Stap 9: Vul alle gegevens correct in. Opgelet! Indien je kind op een ander adres gedomicilieerd staat, moet je bij adresgegevens de optie “Persoonlijk adres” aan te klikken.
Hierbij krijg je nieuwe invulvelden om het juiste domicilieadres in te vullen.
Druk nadat je alle gegevens hebt ingevuld op opslaan.

Stap 10: Wanneer je jouw kind registreert, moetje verplicht het tabblad “Medische fiche” invullen om jouw registratie te kunnen voltooien. Probeer dit zo volledig mogelijk in te vullen, dat de betrokken diensten alle nodige informatie bezitten. In een ander tabblad kan je eventueel nog de huisarts invullen, zo kan men in geval van nood direct handelen.

Stap 11: Klik op “opslaan”. Daarna kan je door bovenaan op jouw naam te klikken terugkeren naar het beginscherm om eventueel jouw andere kinderen toe te voegen. Nadat je al jouw gezinsleden hebt aangemaakt, kan je bij het tabblad “Gezinsprofiel” het juiste overzicht zien.

Stap 12: Bovenaan heb je nog een extra veld “Contactpersonen”. Dit veld kan je gebruiken om familieleden en contactpersonen in nood toe te voegen, zodat men alle nodige nummers heeft in een noodsituatie.

Belangrijke informatie sportkampen

De sportkampen van de zomervakantie 2020 gaan door zoals gepland mits de nodige 'aangepaste' afspraken en veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus. Alle deelnemers worden hier persoonlijk via mail van op de hoogte gebracht. Deze 'aangepaste' richtlijnen/afspraken kunnen enigszins verschillen van onderstaande richtlijnen !

Tijdens de zomervakantie van 2020 zal er zal dagelijks, voor en na het sportkamp, door de sportdienst opvang voorzien worden in de sporthal voor de deelnemers van onze sportkampen per bubbel/sportkamp:
- Opvang voor het sportkamp van 7u30 tot 9u.
- Opvang na het sportkamp van 15u45 tot 17u30 (behalve op woensdag 8 juli 2020 is er geen opvang mogelijk na het sportkamp wegens kermiswoensdag !).

Algemene informatie 

 • De sportdienst van Brakel biedt jaarlijks tijdens de schoolvakanties verschillende sportkampen aan voor verschillende leeftijdsgroepen:
  • kleutersportkampen voor de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar.
  • sportkampen voor de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar.
 • Alle sportkampen starten dagelijks om 9 uur en eindigen om 16 uur stipt.
  Opgelet u kan uw kind ten vroegste om 8.50 uur in de sporthal brengen, indien vroeger dient u uw kind bij de gemeentelijke kinderopvang Het Narrenschip te brengen ! Afhalen gebeurt ten laatste om 16.10 uur !
 • Indien een kind tijdens de middag wordt afgehaald (12 tot 13 uur) of indien een kind een sportkamp vroegtijdig dient te verlaten of indien een kind alleen naar huis moet gaan, vragen wij dit ’s morgens schriftelijk aan de sportdienst en betrokken monitoren mee te delen.
 • Voor aanvang van een sportkamp wordt door de sportdienst een begeleidende brief via mail verstuurd met daarin de nodige praktische info (deze is verschillend per sportkamp).
 • Indien er medische of andere belangrijke zaken zijn waarmee we rekening moeten houden, gelieve dit dan zeker te vermelden bij de inschrijving. Belangrijk: wij geven GEEN medicatie, dit dient door de ouders zelf te gebeuren !!!
 • Alle deelnemers moeten zindelijk zijn, uitzonderingen worden NIET gemaakt!
 • Gelieve geen waardevolle voorwerpen (gsm, tablet …) aan je kind mee te geven.
 • Gelieve de kledij of andere zaken van je kind steeds te voorzien van zijn/haar naam.

Praktisch

 • Wat meebrengen of aandoen?
  • comfortabele sportieve kledij (training bij voorkeur)
  • aangepast indoor sportschoeisel (geen zwarte zolen)
  • een extra paar schoenen (waterbestendig), regenkledij voor eventuele buitenactiviteiten
  • zonnecrème bij warm weer
  • drank, stuk fruit en koekje (pauze voor- en namiddag)
  • hervulbare drinkbus of herbruikbaar plastic flesje
  • lunchpakket (middagpauze) - drankje aangeboden door de sportdienst
  • een goed en sportief humeur …
  • Indien er iets extra moet meegebracht worden, word je hier tijdig van verwittigd via de begeleidende brief of via mail.

Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren online via de gemeentelijke website: klik hier.

Je schrijft altijd in voor een volledig sportkamp en niet per dag. Controleer of je kind in de leeftijdscategorie valt voor het kamp waarvoor je wil inschrijven. Indien dit niet zo is zal jouw kind niet kunnen deelnemen aan het sportkamp.

Kinderopvang

Indien je beroep wil doen op de gemeentelijke kinderopvang Het Narrenschip (voor 8.45 uur en na 16 uur), dient u zeker tijdig contact op te nemen met Mevr. Annick Depraetere (055 42 84 53). Opvangmogelijkheden in Het Narrenschip zijn dagelijks mogelijk vanaf 7 tot 18 uur.

Wanneer je kind zich in Het Narrenschip bevindt, wordt zij of hij door de begeleiders van Het Narrenschip naar de sporthal gebracht en omgekeerd. De sportdienst zorgt steeds voor het nodige vervoer van deze kinderen indien nodig (bijvoorbeeld paardensportkamp).

Verzekering

Helaas leiden intensieve inspanningen vaak ook tot een ongeluk(je). Om onze deelnemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van een verkeerde beweging of handeling, is er de ISB-sportverzekering. Een eenvoudige verzekering voor wanneer een van onze deelnemers of vrijwillige begeleiders een kwetsuur oploopt en/of aansprakelijk wordt gesteld voor materiële of lichamelijke schade aan derden. De informatiebrochure ISB-sportverzekering kan je ook op onze website terugvinden: klik hier.

De deelnemers zijn dus verzekerd tegen mogelijke ongevallen. Deelnemers dienen, los daarvan, aangesloten te zijn bij een ziekenfonds.

Tussenkomst mutualiteit

Een jaarlijkse tussenkomst in de deelnameprijs is mogelijk via jouw ziekenfonds (aanvraagformulier online downloaden of persoonlijk bij uw ziekenfonds vragen). Je brengt dit formulier naar het loket van de sporthal, dit wordt vervolgens zo snel mogelijk ingevuld en kan je vervolgens ingevuld en ondertekend daar terug afhalen en meenemen.
Vanaf de zomersportkampen 2019 is dit niet meer nodig en dient dit via het nieuwe inschrijvingssysteem te gebeuren !!!
Hoe ? Aanmelden > Mijn profiel > Attesten > document openen en afdrukken > klevertje mutualiteit opkleven en binnenbrengen bij je mutualiteit.

Fiscale aftrekbaarheid

De belastingvermindering van sportkampen betekent dat inschrijvingsgelden voor sportkampen fiscaal kunnen ingebracht worden, aangezien sportkampen vallen onder 'kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector'.

 • Welk bedrag komt in aanmerking?

Een maximaal bedrag van 11,20 euro per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang.

Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximaal bedrag per opvangdag en per kind van toepassing. Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Annulatie

Een annulatie moet steeds per e-mail naar de sportdienst verstuurd worden.
Bij een annulatie wordt er geen geld teruggestort, mits uitzondering van een doktersattest en een afwezigheid van minstens 4 dagen.

Ongepast gedrag

Sportief gedrag, respect voor anderen en voor het materiaal, orde, … vinden wij erg belangrijk. Herhaald ongepast gedrag zal door de sportdienst en de betrokken monitoren onderling worden besproken en aan de ouders worden meegedeeld. In het slechtste geval zal de deelnemer het sportkamp dienen te verlaten en verder niet meer toegelaten worden.

Sportdienst Brakel

Sporthal De Rijdt

Jagersstraat 64a
9660 Brakel

sportdienst@brakel.be
055 42 31 98

Ik woon in Brakel Sport Online inschrijven sportkampen en lessenreeksen