De volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn vastgelegd door de gemeenteraad:

 

– verordening meergezinswoningen

 

– verordening met betrekking tot het overwelven van grachten

– verordening met betrekking tot de vrijstelling van de vergunningsplicht

Conform artikel 4.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening is de vrijstellingsregeling reeds van toepassing in verkavelingen die meer dan 15 jaar oud zijn (indien de gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn). Gelet op het gelijkheidsbeginsel van alle burgers en de verlaging van de administratieve last wil de gemeente de vrijstellingsregeling in alle verkavelingen en enkele bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen laten toepassen.

Ik woon in Brakel Ruimtelijke Ordening Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen