Ankerplaatsen


Het decreet landschapszorg van 16 april 1996 introduceerde twee nieuwe mogelijkheden om een landschap te beschermen: een ankerplaats (tussenstap) en een erfgoedlandschap. Een ankerplaats is een waardevol landschap met een geheel van erfgoedelementen (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch). Een ankerplaats staat beschreven in de Landschapsatlas, maar krijgt pas een juridisch statuut bij de ‘aanduiding’. Vanaf dan ben je als lokale overheid verplicht om er rekening mee te houden bij de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Van zodra een ankerplaats wordt opgenomen in een RUP noemen we het eenerfgoedlandschap. Dit betekent dat de landschapswaarden en –kenmerken van de ankerplaats zijn omgezet in stedenbouwkundige voorschriften.

Meer informatie over de ankerplaatsen kan u vinden door hier te klikken.

Ik woon in Brakel Ruimtelijke Ordening Ankerplaatsen