Ontwikkelingssamenwerking


BRAVO

De Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (BRAVO) is een gemeentelijke adviesraad die de burger betrekt bij het beleid rond internationale samenwerking (Noord-Zuidproblematiek) en duurzame ontwikkeling. De adviesraad zet zich belangeloos in voor een betere wereld en heeft zowel een adviserende als een sensibiliserende taak.

Wens je meer info over BRAVO, lees dan hier de brochure waarin elk aangesloten lid hun werking voorstelt.

Subsidiereglement.
Aanvraagformulier voor subsidies voor projecten in het Zuiden.

Leden: 

Desmyter Kathleen 11.11.11
Van Hootegem Henk 11.11.11
Lenvain Jacques CD&V (ervaring ontwikkelingssamenwerking)
Hosselaer Johan Voormalig voorzitter van BRAVO
Lannoy Bieke Kinderen van de zon
Machtelinckx Luc Evangelische Christenen
De Bleecker Koen Dierenartsen zonder grenzen
D' Hoe Lea Morihbet vzw
Linthout Leni student master Pedagogische Wetenschappen
Van Dorp Henk Evangelische Christenen

11.11.11

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en bundelt de krachten van tientallen organisaties, duizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Ze hebben één gezamenlijk doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Miljoenen mensen ter wereld krijgen nog altijd niet waar ze recht op hebben: voldoende voedsel, proper drinkwater, gezondheidszorg, een basisopleiding, een leefbaar inko­men, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Wereldwijd leveren mensen elke dag de strijd voor een menswaardig bestaan. 11.11.11 vecht voor een duurzame verandering, want iedereen verdient dezelfde basisrechten.

Hoe?

11.11.11 gaat de strijd aan op verschillende vlakken:

  • door partnerorganisaties in het Zuiden te steunen
  • door te sensibiliseren en stimuleren
  • door onze politici te beïnvloeden
  • door de krachten te bundelen

Ook in Brakel is het 11.11.11-comité actief. Tientallen vrijwilligers zamelen elk jaar geld in door van deur tot deur te gaan. Daarnaast organiseert het comité elk jaar een activiteit. De opbrengst daarvan gaat naar 11.11.11.

Wil je je op één of andere manier inzetten voor 11.11.11? Neem dan contact op met de voorzitter van het comité, Henk Van Hootegem via henkenkathleen@telenet.be of adviesraden@brakel.be.

 

Contact

Kimberley Vanlierde
Toeristisch infokantoor
Marktplein 1
9660 Brakel

 055 43 17 64
adviesraden@brakel.be

Ik woon in Brakel Ontwikkelingssamenwerking