Mobiliteitsplan


Het mobiliteitsplan groepeert alle acties die op korte, middenlange en lange termijn mogelijk of wenselijk zijn om de mobiliteit en de verkeerssituaties in Brakel te verbeteren.

Het mobiliteitsplan bestaat uit:

oriëntatienota

synthesenota

beleidsplan

Ondertussen werd ook werk gemaakt van een verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan. De studie hiervan kan je raadplegen door hier te klikken.

Ik woon in Brakel Mobiliteit Mobiliteitsplan