Kleine landschapselementen


 WAT

Bomen, struiken, poelen kunnen verschillende functies hebben (erosiebestrijding waterhuishouding, ecosysteem, economisch, landschapskarakter) en vormen als het ware de ruggengraat van een gebied.

Om het onderhoud en de aanplant of aanleg van bomenrijen, knotwilgen, hagen of drinkpoelen voor vee te stimuleren heeft de gemeente een toelagereglement uitgewerkt. De aanplanting moet gebeuren met streekeigen boom- en/of struiksoorten. De reglementen vind je hier

 Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier kan je afhalen op de milieudienst.
De papieren formulieren vind je ook hier.

De elektronische formulieren vind je op het thuisloket hier

 

Ik woon in Brakel Milieubeleid Natuur Streekeigen beplanting