Plant een klimaatbestendig landschap


Heb je interesse om een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos te planten?

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt aanplantingen met een aanzienlijke impact op het landschap en staat in voor 80% van de kosten, of biedt gratis plantgoed als je zelf de handen uit de mouwen steekt.

Houtige landschapselementen zorgen voor meer biodiversiteit en een gematigder microklimaat. Tegelijk hebben ze een erosie werend effect, dragen ze bij aan het afremmen en vasthouden van hemelwater en halen ze koolstof uit de lucht. Redenen genoeg om ook een stukje klimaatbestendig landschap te planten.

Welke aanplantingen komen in aanmerking?

  Bijkomende houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden

  • minimum lengte 100 meter
  • of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks
  • hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter
  • of als deel van een samenhangend open ruimtegebied (bv aaneensluitend valleigebied of bosrijke regio): ook kleinere landschapselementen komen dan in aanmerking

  Bijkomend bos en bosomvorming:

  • enkel realisaties die niet in aanmerking komen voor bebossingssubsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos

  Voorwaarden:

  • landschapselementen minimum 5 jaar laten uitgroeien (geen geschoren hagen, geen korte omloophout)
  • uitsluitend gebruik van inheemse soorten en zo veel mogelijk autochtoon genetisch materiaal
  • landschappelijke meerwaarde: private tuinen of erven zonder uitstraling naar het omliggend landschap komen niet in aanmerking

  Pluspunten:

  • aanplant van houtkanten of stukken bos die minimum 10 jaar uitgroeien, leveren bovendien een wezenlijke bijdrage aan de opname van koolstof ter compensatie van uitgestoten CO2.
  • soortenkeuze waar mogelijk in functie van relevante prioritaire soorten voor Oost-Vlaanderen. Meer specifiek aandacht voor aanplantingen die betekenisvol zijn voor: Geelgors, Grauwe gors, Steenuil, Keizersmantel, Kleine ijsvogelvlinder, Rouwmantel, Grote weerschijnvlinder, Sleedoornpage, Iepenpage en Eikelmuis.

Interesse? Neem contact op met milieuambtenaar Sandy Casieris via Sandy.Casieris@brakel.be of 055 43 17 60. We bekijken met u de mogelijkheden op maat en coördineren de uitvoering of levering in samenwerking met de provincie.

Ik woon in Brakel Milieubeleid Natuur plant een klimaatbestendig landschap