Pesticiden: bijzondere aandacht

Pesticiden genieten al jaren een bijzondere aandacht bij openbare besturen. Ook streven al heel wat landbouwers steeds meer naar een rationeel gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden. Dit is noodzakelijk want bij regenweer bijvoorbeeld kunnen de gebruikte pesticiden via afvloeiing in rivieren, rioleringen en grondwater terechtkomen. En zo uiteindelijk in de voedselketen.

Wist u dat er in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen nog steeds afbraakproducten kunnen teruggevonden worden van het al lang verboden bestrijdingsmiddel DDT?

 Gezondere oplossingen

Een serieuze stap in de goede richting is erop te letten dat je geen gevaarlijke ratten-, insecten-, onkruid- en andere plagenverdelgers, de zogenaamde ‘-iciden’ (insecticiden, herbiciden, fungiciden en andere pesticiden) aankoopt. Er bestaan heel wat alternatieven om van ongedierte en andere kwalen in huis en de tuin af te geraken. En dit zonder de natuur én je eigen gezondheid grote schade te berokkenen. Nuttige tips vind je op http://www.zonderisgezonder.be/.

 Correct inzamelen

Heb je nog van die giftige goedjes in huis die je niet meer wenst te gebruiken? Of vind je bij een grote schoonmaak nog lege verpakkingen terug en restjes pesticiden? Je kan ze kwijt op het containerpark bij het Klein gevaarlijk afval (kga). Gooi restjes en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen nooit bij het restafval of in de riolering. Veel van deze producten zijn immers heel giftig en moeten op een aangepaste manier worden verwerkt. Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken, hoe meer en langer we kunnen genieten van een gezond milieu.

Ik woon in Brakel Milieubeleid Natuur Pesticidengebruik